990-91111K-023

Installere seismisk forankring (valgfritt)

  1. Monter bakre forankring(er) på gulvet. Bruk egnet maskinvare for gulvtypen – hulldiameteren i det bakre forankringsbeslaget er ø14 mm.
  2. Monter det bakre forankringsbeslaget på UPSen med de medfølgende M8-boltene.

    UPS sett bakfra

  3. Skyv UPSen i posisjon, slik at det bakre forankringsbeslaget er tilkoplet det bakre ankeret. Det fremre forankringsbeslaget blir installert i de endelige installasjonstrinnene.

    UPS sett bakfra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?