990-91111G-023

Installasjonsprosedyre for enkle marinesystemer

 1. Installer IP22-sett GVSOPT026 på UPSen – følg installasjonsveiledningen som følger med settet.
 2. Installer UPSen og de modulære batterikabinettene (hvis aktuelt) på monteringssokkelsett GVSOPT027 – følg installasjonsveiledningen som følger med settet.
 3. Klargjøre for installasjon.
 4. Installere strømmodulen(e).
 5. Installere seismisk forankring (valgfritt).
 6. Kople til strømkabler.
 7. Kople til signalkabler.
 8. Kople til signalkabler fra et modulært batterikabinett.
 9. Kople til signalkabler fra svitsjutstyr og tredjeparts hjelpeprodukter.
 10. Kople til eksterne kommunikasjonskabler.
 11. Fest oversatte sikkerhetsetiketter på produktet.
 12. Endelig installasjon.
QR code for this page

Var dette til hjelp?