990-91111K-032

สภาพแวดล้อม

  การทำงาน พื้นที่จัดเก็บ
อุณหภูมิ 0 °C ถึง 50 °C (32 °F ถึง 122 °F) พร้อมการลดพิกัดสูงกว่า 40 °C (104 °F).* -15 °C ถึง 40 °C (5 °F ถึง 104 °F)สำหรับระบบที่มีแบตเตอรี่
-25 °C ถึง 55 °C (-13 °F ถึง 131 °F) สำหรับระบบที่ไม่มีแบตเตอรี่
ความชื้นสัมพัทธ์ 5-95% แบบไม่ควบแน่น 10-80% แบบไม่ควบแน่น
ระดับความสูง ออกแบบมาสำหรับการทำงานในระดับความสูง 0-3,000 ม. (0-10,000 ฟุต)
ต้องมีการลดพิกัดจาก 1,000–3,000 ม. (3,300–10,000 ฟุต):
สูงสุด 1,000 ม. (3,300 ฟุต): 1.000
สูงสุด 1500 ม. (5000 ฟุต): 0.975
สูงสุด 2000 ม. (6600 ฟุต): 0.950
สูงสุด 2500 ม. (8300 ฟุต): 0.925
สูงสุด 3000 ม. (10000 ฟุต): 0.900
 
เสียงรบกวนหนึ่งเมตร (สามฟุต) จากเครื่อง 400 V: 60 dB ที่โหลด 70%, 68 dB ที่โหลด 100%
480 V: 57 dB ที่โหลด 70%, 64 dB ที่โหลด 100%
208 V: 60 dB ที่โหลด 70%, 68 dB ที่โหลด 100%
ระดับการป้องกัน IP21
สี RAL 9003, ระดับความมันวาว 85%
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?