990-91111K-032

ภาพรวมของชุดติดตั้ง

ชุดการติดตั้ง 0M-100883

ชิ้นส่วน ใช้ใน จำนวน
แหวนสปริง
HUA12053
เชื่อมต่อสายไฟฟ้า. 40

ชุดการติดตั้ง 0M-100917

ชิ้นส่วน ใช้ใน จำนวน
น็อต M8 พร้อมวงแหวนรอง
803–8007
เตรียม UPS สำหรับระบบต่อลงดิน Solid-Grounded. 2
บัสบาร์แบบบอนดิ้ง
880–99117
1

ชุดการติดตั้ง 0M-88357

ชิ้นส่วน ใช้ใน จำนวน
สาย USB
960-0598
เชื่อมต่อสายเคเบิล Modbus. 1
ตัวต้านทาน 150 โอห์ม
110-0151-Z
10
ตัวเชื่อมต่อเทอร์มินัล
730-0532
2

ชุดการติดตั้ง 0J-0M-1160

ชิ้นส่วน ใช้ใน จำนวน
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ
0M-1160
สำหรับโซลูชันแบตเตอรี่ภายนอก ดู เชื่อมต่อสายสัญญาณจากสวิตช์เกียร์และผลิตภัณฑ์เสริมของผู้ผลิตอื่น
อ้างอิงถึงคู่มือการติดตั้งโซลูชันแบตเตอรี่เฉพาะสำหรับข้อมูลวิธีการติดตั้งและเชื่อมต่อเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ
1

ชุดการไหวสะเทือนแบบเสริม GVSOPT002

ชิ้นส่วน ใช้ใน จำนวนหน่วย
สลักเกลียว M8 x 20 มม. พร้อมวงแหวนรอง ติดตั้งสมอต้านทานการไหวสะเทือน (เป็นทางเลือก) และ การติดตั้งขั้นสุดท้าย 12
สมอยึดด้านหลัง
870-97772
1
ขอเกี่ยวด้านหลัง
870-31131
1
ขอเกี่ยวด้านหน้า
870-31132
1
เพลตเชื่อมต่อด้านหลัง
870-31554
ใช้สำหรับการติดตั้งกับผลิตภัณฑ์ที่ติดกัน ทำตามคำแนะนำในคู่มือการติดตั้งสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ติดกัน 1

ชุดอุปกรณ์เสริม NEMA 2 รูรุ่น GVSOPT005

ชิ้นส่วน ใช้ใน จำนวน
เพลต NEMA 2 รู (เอาต์พุต, DC +, N) เชื่อมต่อสายไฟฟ้าเข้ากับเพลตรู NEMA 2 7
เพลต NEMA 2 รู (อินพุต, บายพาส, DC-) 8
น็อต M8 พร้อมวงแหวนรอง 30
แหวนสปริง 30
แหวนรองแบบแบน M8x24 มม. 60

ชุดขนานแบบเสริม GVSOPT006

ชิ้นส่วน ใช้ใน จำนวนหน่วย
สายเคเบิล PBUS1 0W6268 เชื่อมต่อสาย PBUS 1
สายเคเบิล PBUS2 0W6267 1
สวิตช์ AUX เชื่อมต่อสายสัญญาณ IMB ในระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย 2
ชุดนี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนสำหรับใช้กับ UPS รุ่นอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งนี้

ชุดอุปกรณ์เสริม GVSOPT030

สำหรับการติดตั้งด้วยตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลที่อยู่ติดกัน ทำตามคู่มือติดตั้งตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล

ชิ้นส่วน ใช้ใน จำนวน
ข้อรัดเชื่อมต่อ
870-32370
สำหรับการเชื่อมต่อโครงข่าย 3
สกรู M6 x 16 มม. พร้อมแหวงรอง
803-0686A
3
น็อต M6 พร้อมแหวนรอง
3360687
3
สลักเกลียว M8 x 25 มม. พร้อมวงแหวนรอง
803-8595A
การเชื่อมต่อสายไฟฟ้า 9
น็อต M8 พร้อมวงแหวนรอง
803-8007
9
สาย PE 0W13065 (สำหรับตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1) สำหรับการเชื่อมต่อของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 1
สายไฟ DC 0W13071 (สำหรับตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1) 1
สายไฟ DC 0W13066 (สำหรับตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 2) เฉพาะการเชื่อมต่อสายไฟฟ้าสำหรับตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 2,3,4 สำหรับ UPS ที่มีพิกัดสูงกว่า 50 kW
สำหรับ UPS ที่มีพิกัดสูงสุด 50 kW ใช้สาย DC ที่ให้ไว้
1
สายไฟ DC 0W13068 (สำหรับตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 3) 1
สายไฟ DC 0W13067 (สำหรับตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 4) 1
สายสัญญาณ 0W13070 สำหรับการเชื่อมต่อสายสัญญาณสำหรับตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 1
สายสัญญาณ 0W13069 1
สายรัดสายเคเบิล
820-0176A
สำหรับการยึดสายไฟฟ้า 18
สายรัดสายเคเบิล
820-0020
30
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?