990-91111E-032

การเตรียมการติดตั้ง

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
ห้ามใช้สว่านเจาะหรือเจาะรูสายเคเบิลหรือท่อร้อยสายที่ติดตั้งเพลตเข้าสาย และห้ามใช้สว่านเจาะหรือเจาะรูในระยะใกล้กับ UPS
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
หมายเหตูู: เดินสายสัญญาณแยกจากสายไฟ และเดินสาย Class 2/SELV แยกจากสาย non-Class 2/non-SELV
 1. ถอดแผงควบคุมด้านหน้าออก
 2. ถอดเพลตด้านหน้าล่างออก
 3. ถอดฝาครอบใสออก
 4. ถอดฝาครอบด้านบนออก:
  1. ถอดสกรูและพลิกฝาครอบด้านบนขึ้น
  2. เลื่อนฝาครอบด้านบนไปทางด้านหลังเพื่อถอดออก ถอดแท็บที่ด้านหลังของฝาครอบด้านบนออกจากช่องใส่ที่ด้านหลัง UPS
 5. สำหรับการติดตั้งด้วยตู้แบตเตอรี่ที่ติดกัน: ถอดแผงด้านซ้ายออก
 6. สำหรับการติดตั้งด้วยตู้แบตเตอรี่ที่ติดกัน: ถอดเพลตด้านซ้ายส่วนล่างสำหรับการต่อสายไฟ DC ระหว่าง UPS และตู้แบตเตอรี่ที่ติดกัน

  มุมมองด้านหน้าของ UPS

 7. สำหรับการติดตั้งด้วยตู้บายพาสซ่อมบำรุง: ถอดแผงด้านขวาออก แผงด้านข้างจะติดตั้งเข้ากับตู้บายพาสซ่อมบำรุง
 8. สำหรับการติดตั้งด้วยตู้บายพาสซ่อมบำรุง: ถอดเพลตด้านขวาส่วนล่างสำหรับการต่อสายไฟภายในระหว่าง UPS และตู้บายพาสซ่อมบำรุง

  มุมมองด้านหน้าของ UPS

 9. ถอดเพลตเข้าสายอลูมิเนียมที่ด้านล่างของ UPS

  มุมมองด้านหน้าของ UPS

 10. สำหรับทางเข้าสายเคเบิลด้านหลัง: ถอดเพลตเข้าสายเหล็กและติดตั้งที่ด้านล่างของ UPS

  มุมมองด้านหน้าของ UPS

 11. เจาะหรือกดเพลตเข้าสายอลูมิเนียมให้เป็นรูสำหรับสายไฟและสายสัญญาณ ติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (ไม่ได้ให้มา) หากเหมาะสม
 12. ติดตั้งเพลตเข้าสายอลูมิเนียมที่ด้านล่างหรือด้านหลังของ UPS
 13. ถอดเพลตเข้าสายหลังและเพลตแปรงด้านหลังออกจาก UPS

  มุมมองด้านหลังของ UPS

 14. ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
  • สำหรับการติดตั้งโดยไม่มีท่อร้อยสายไฟ: ติดตั้งเพลตแปรงกลับเข้าอีกครั้ง
  • สำหรับการติดตั้งที่มีท่อร้อยสายไฟ: เจาะรูในเพลตเข้าสายสำหรับท่อร้อยสาย ติดตั้งท่อร้อยสาย และติดตั้งเพลตเข้าสายกลับเข้าไปใหม่

  มุมมองด้านหลังของ UPS ที่ไม่มีท่อร้อยสายไฟ

  มุมมองด้านหลังของ UPS ที่มีท่อร้อยสายไฟ

 15. เดินสายสัญญาณ non-Class 2/non-SELV ผ่านเพลตแปรงด้านหลังทางซ้าย และเข้าไปยังด้านซ้ายของ UPS
 16. เดินสายภายนอกที่เชื่อมต่อกับกล่องควบคุมผ่านเพลตด้านหลังทางขวา และผ่านช่องร้อยสายไปยังด้านหน้าของ UPS
 17. เดินสายสัญญาณ Class 2/SELV ผ่านเพลตแปรงด้านหลังทางขวา และเข้าไปยังด้านขวาของ UPS
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?