990-91111K-023

Spesifikasjoner for 440 V marinesystemer

MERK: 440 V gjelder kun for marine-UPS-modellene.

Inngangsspesifikasjoner 440 V marinesystemer

UPS-klassifisering 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Tilkoplinger Inngangstilkoplinger i system med en enkel forsyningskilde: 3-leder (L1, L2, L3, PE) WYE eller 4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE
Inngangstilkoplinger i system med to forsyningskilder: 3-leder (L1, L2, L3, PE) WYE
Inngangsspenningsintervall (V) 374–506
Frekvensintervall (Hz) 40–70
Nominell inngangsstrøm (A) 28 41 55 69 82 109 137 165 204
Maksimal inngangsstrøm (A)

34

51

66

82

99

131

166

199

248

Inngangstrømsbegrensning (A)

35

53

68

84

103

136

168

205

252

Inngangseffektfaktor 0,99 for last som er større enn 50 %
0,95 for en last som er større enn 25 %
Total harmonisk forvrengning (THDI) < 5 % ved 100 % last < 3 % ved 100 % last < 5 % ved 100 % last < 3 % ved 100 % last < 5 % ved 100 % last < 3 % ved 100 % last
Minimum kortslutningsgrad Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se kapitlet Anbefalt oppstrømsbeskyttelse 440 V marinesystemer for mer informasjon
Maksimal kortslutningsgrad 65 kA RMS
Beskyttelse

Innebygd tilbakematingsvern og sikringer

Ramp-in

Programmerbar og adaptiv 1–40 sekunder

MERK: For en UPS med N+1 strømmodul er inngangseffektfaktoren 0,99 ved 100 % last og den totale harmoniske forvrengningen (THDI) er <6 % ved full lineær last (symmetrisk).

Bypass-spesifikasjoner 440 V marinesystemer

UPS-klassifisering 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Tilkoplinger 3-leder (L1, L2, L3, PE) WYE eller 4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE
Bypasspenningsintervall (V) 396–484
Frekvensintervall (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (brukervalgbar)
Nominell bypasstrøm (A)

27

40

54

68

81

108

134

162

202

Nominell nøytral strøm (A) *

45

67

92

116

138

183

228

228

228

Minimum kortslutningsgrad Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se kapitlet Anbefalt oppstrømsbeskyttelse 440 V marinesystemer for mer informasjon
Maksimal kortslutningsgrad 65 kA RMS
Beskyttelse Innebygd tilbakematingsvern og sikringer
Spesifikasjoner for intern sikring: Merkestrøm 400 A, smelteintegral 33 kA2s
Innebygd tilbakematingsvern og sikringer
Spesifikasjoner for intern sikring: Merkestrøm 550 A, smelteintegral 52 kA2s

Utgangsspesifikasjoner 440 V marinesystemer

UPS-klassifisering 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Tilkoplinger 3-leder (L1, L2, L3, PE) eller 4-leder (L1, L2, L3, N, PE)
Utgangsspenningsregulering Symmetrisk last ± 1 %
Asymmetrisk last ± 3 %
Overbelastningskapasitet 150 % for 1 minutt (normal drift)
125 % for 10 minutter (normal drift)
125 % for 1 minutt (batteridrift)
125 % kontinuerlig (bypassdrift)
1000 % for 100 millisekunder (bypassdrift)
Respons på dynamisk last ± 5 % etter 2 millisekunder
± 1 % etter 50 millisekunder
Utgangseffektfaktor 1
Nominell utgangstrøm (A)

26

39

52

66

79

105

131

157

197

Minimum kortslutningsgrad * Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se kapitlet Anbefalt oppstrømsbeskyttelse 440 V marinesystemer for mer informasjon.
Maksimal kortslutningsgrad * 65 kA RMS

Kortslutningsevnen til vekselretterutgang

Varierer over tid. Se diagram og tabellverdier i Vekselretters kortslutningsevne (bypass ikke tilgjengelig).
Frekvensregulering (Hz) 50/60 Hz bypass synkronisert – 50/60 Hz ± 0,1 % (friløpssystem)
Synkronisert stigehastighet (Hz/sek) Programmerbar til 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6
Total harmonisk forvrengning (THDU) < 1 % for lineær last
< 5 % for ikke-lineær last
Amplitudefaktor for last 2,5
Lasteffektfaktor Fra 0,7 kapasitiv til 0,7 induktiv uten lastreduksjon

Batterispesifikasjoner 440 V marinesystemer

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
 • Beskyttelse av energilagringsenheten: Et overstrømsvern må plasseres i nærheten av energilagringsenheten.
 • Utløsingsforsinkelsen må settes til null på alle batteribryterne.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
UPS-klassifisering 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Ladeeffekt i % av utgangseffekt ved 0–40 % last* 80 %
Ladeeffekt i % av utgangseffekt ved 100 % last 20 %
Maksimum ladeeffekt (ved 0–40 % last) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
Maksimum ladeeffekt (ved 100 % last) (kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
Nominell batterispenning (VDC) 32–48 blokker: 384–576 40–48 blokker: 480–576 35–48 blokker: 420–576 32–48 blokker: 384–576 40–48 blokker: 480–576
Nominell flytespenning (VDC) 32–48 blokker: 436–654 40–48 blokker: 545–654 35–48 blokker: 477–654 32–48 blokker: 436–654 40–48 blokker: 545–654
Maksimal boost-spenning (VDC) 720 for 48 blokker
Temperaturkompensasjon (per celle) –3,3 mV/°C, for T ≥ 25 °C – 0 mV/ °C, for T < 25 °C
Spenning på slutten av utladning (full last) (VDC) 32 blokker: 307 40 blokker: 384 35 blokker: 336 32 blokker: 307 40 blokker: 384
Batteristrøm ved full last og nominell batterispenning (A) * 54 81 108 108 130 173 218 261 326
Batteristrøm ved full last og minimum batterispenning (A) * 68 101 135 135 162 216 270 325 406
Rippelstrøm < 5 % C20 (5 minutters kjøretid)
Batteritest Manuell/automatisk (valgbar)
Maksimal kortslutningsgrad 10 kA

Overspenningsvern (SPD)

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Denne UPSen samsvarer med OVCII (Over Voltage Category Class II). Denne UPSen må kun installeres i et miljø som samsvarer med OVCII.
 • Hvis UPSen er installert i et miljø med en OVC-klassifisering som er høyere enn II, må det installeres et overspenningsvern (SPD) oppstrøms fra UPSen for å redusere overspenningskategorien til OVCII.
 • Overspenningsvernet (SPD) må inkludere en statusindikator som viser hvis SPD-en er i drift eller ikke lenger fungerer som den skal. Statusindikatoren kan være visuell og/eller lydbasert og/eller kan ha eksterne signaler og/eller mulighet for utgangskontakter i samsvar med IEC 62040-1.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

Krav for overspenningsvern

Velg et overspenningsvern som samsvarer med de følgende kravene:

Klasse Type 2
Klassifisert spenning (Ur) 230/400 V, 277/480 V
Spenningsbeskyttelsesnivå (Up) < 2,5 kV
Kortslutningsgrad (Isccr)* Avhengig av prospektivt kortslutningsnivå av installasjon
Jordingssystem* TN-S, TT, IT, TN-C
Poler 3P/4P avhengig av jordingskonfigurasjon
Standarder IEC 61643-11 / UL 1449
Overvåking Ja

Anbefalte kabelstørrelser 440 V marinesystemer

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må være i overholdelse med gjeldende nasjonale og/eller elektriske forskrifter. Maksimal kabelstørrelse er 150 mm2.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

Maksimalt antall kabeltilkoplinger per samleskinne: To på inngangs-/utgangs-/bypassamleskinner; fire på DC+/DC– samleskinner og seks på N/PE-samleskinner.

MERK: Overstrømsvern skal leveres av andre.

Kabelstørrelser i denne veiledningen er basert på tabell B.52.3 og tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52, med følgende utsagn:

 • 90 °C-ledere

 • En omgivelsestemperatur på 30°C

 • Bruk av kopper- eller aluminiumsledere

 • Installasjonsmetode C

PE-størrelse er basert på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.

Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30°C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i IEC.

MERK: Anbefalte kabelstørrelser og maksimalt tillatt kabelstørrelse kan variere for tilleggsprodukter. Ikke alle tilleggsproduktene støtter aluminiumskabler. Se installasjonsveiledningen som følger med tilleggsproduktet.
MERK: Kabelstørrelsene for DC som er angitt her er anbefalinger. Følg alltid de spesifikke instruksjonene i dokumentasjonen til batteriløsningen for kabelstørrelser for DC og DC PE og kontroller at kabelstørrelsen for DC samsvarer med batteribryterklassifiseringen.
MERK: Den nøytrale lederen er dimensjonert for å håndtere 1,73 ganger fasestrømmen ved høyt harmonisk innhold fra ikke-lineær last. Hvis det forventes ingen eller lav harmonisk strøm, kan den nøytrale lederen dimensjoneres tilsvarende, men ikke lavere enn faselederen.
MERK: 20–40 kW: DC kabler er dimensjonert i henhold til 32 batteriblokker. 50–100 kW: DC-kabler er dimensjonert i henhold til 40 batteriblokker.

Kopper

UPS-klassifisering 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Inngangsfaser (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 120
Inngangs-PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 70
Bypass-/utgangsfaser (mm2) 6 6 10 16 25 35 50 70 95
Bypass-PE/utgangs-PE (mm2) 6 6 10 16 16 16 25 35 50
Nøytral (mm2) 10 16 25 35 50 70 95 95 95
DC+/DC- (mm2) 10 25 35 35 50 70 95 95 2 x 70
DC PE (mm2) 10 16 16 16 25 35 50 50 70

Aluminium

UPS-klassifisering 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Inngangsfaser (mm2) 6 16 25 35 50 70 95 120 150
Inngangs-PE (mm2) 6 16 16 16 25 35 50 70 95
Bypass-/utgangsfaser (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 150
Bypass-PE/utgangs-PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 95
Nøytral (mm2) 10 25 35 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 70
DC+/DC- (mm2) 16 35 50 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 95
DC PE (mm2) 16 16 25 25 35 50 70 70 95

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse 440 V marinesystemer

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
 • I parallellsystemer skal ikke verdiene for øyeblikkelig overstyring (Ii) settes til en høyere verdi enn 1250 A. Plasser etikett 885-92556 nær oppstrømsbryteren for å informere om faren.
 • For UPS-klassifisering 20–120 kW: I parallellsystemer med tre eller flere UPS-er, må det installeres en kretsbryter ved utgangen til hver UPS. Enhetsutgangsbryterens (UOB) øyeblikkelige overstyringsverdier (Ii) må ikke settes til en høyere verdi enn 1250 A.
 • For UPS-klassifisering 150 kW: I parallellsystemer med to eller flere UPS-er, må det installeres en kretsbryter ved utgangen til hver UPS. Enhetsutgangsbryterens (UOB) øyeblikkelige overstyringsverdier (Ii) må ikke settes til en høyere verdi enn 1250 A.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
MERK: For lokale direktiver som krever 4-polede vernebrytere: Hvis en nøytral leder forventes å lede sterk strøm, må strømbryteren være klassifisert i henhold til forventet nøytral strøm, på grunn av en linjenøytral, ikke-lineær last.
LES DETTE
Fare for utilsiktet enhetsdrift
Hvis en jordfeilbryter (RCD-B) brukes oppstrøms som jordfeilbeskyttelse, må RCD-B være dimensjonert slik at den ikke utløses av lekkasjestrøm for dette produktet, som kan være opptil 91 mA.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.

Oppstrømsbeskyttelse for IEC og minimum prospektiv fase-til-jord-kortslutning ved UPS-inngangs/bypassterminalene

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Oppstrøms overspenningsvern (med tilhørende innstillinger) må være dimensjonert for å sikre frakopling innen 0,2 sekunder for en minimums prospektiv fase-til-jord-kortslutningstrøm beregnet eller målt ved inngangs-/bypassterminalen på UPS.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
Samsvar er sikret med den anbefalte bryteren (og innstillingene) fra tabellen nedenfor.

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse 440 V IEC marinesystemer

IkPh-PE er den minimum eventuelle fase-til-jord-kortslutningsstrømmen som kreves ved inngangs-/bypassterminalene til UPSen. IkPh-PE-tabellen er basert på den anbefalte beskyttelsesvernet.

UPS-klassifisering 20 kW 30 kW 40 kW
  Inngang Bypass Inngang Bypass Inngang Bypass
IkPh-PE (kA) 0,6 0,5 0,6 0,5 0,7 0,6
Brytertype NSX100H TM40D (C10H3TM040) NSX100H TM32D (C10H3TM032) NSX100H TM63D (C10H3TM063) NSX100H TM50D (C10H3TM050) NSX100H TM80D (C10H3TM080) NSX100H TM63D (C10H3TM063)
In 40 32 63 50 80 63
Ir 40 32 63 50 80 63
Im 500 (fast) 400 (fast) 500 (fast) 500 (fast) 640 (fast) 500 (fast)
UPS-klassifisering 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
  Inngang Bypass Inngang Bypass Inngang Bypass Inngang Bypass
IkPh-PE (kA) 0,8 0,7 1,5 0,8 1,6 1,5 2 1,6
Brytertype NSX100H TM100D (C10H3TM100) NSX100H TM80D (C10H3TM080) NSX160H TM125D (C16H3TM125) NSX100H TM100D (C10H3TM100) NSX160H TM160D (C16H3TM160) NSX160H TM125D (C16H3TM125) NSX250H TM200D (C25H3TM200) NSX160H TM160D (C16H3TM160)
In 100 80 125 100 160 125 200 160
Ir 100 80 125 100 160 125 200 160
Im 800 (fast) 640 (fast) 1250 (fast) 800 (fast) 1250 (fast) 1250 (fast) ≤6 x In 1250 (fast)
UPS-klassifisering 120 kW 150 kW
  Inngang Bypass Inngang Bypass
IkPh-PE (kA) 2,5 2 3 2,5
Brytertype NSX250H TM250D (C25H3TM250) NSX250H TM200 (C25H3TM200) NSX400H Mic.L 2.3 (C40H32D400) NSX250H TM250 (C25H3TM250)
In/Io 250 200 280 250
Ir 250 200 280 250
tr
Im/Isd ≤5 x In ≤6 x In 10 ≤5 x In
tsd
li
UPS-klassifisering 20–60 kW 80 kW 100–150 kW
  Batteri
Brytertype ComPacT NSX250S (C25S3TM250D) ComPacT NSX630S DC (C63S3TM600D)
Ir 175 225 420
Im 1250 1250 1500

Anbefalte størrelser på bolter og kabelsko for IEC

Kabelstørrelse mm2 Boltstørrelse Type kabelsko
6 M8 x 25 mm TLK6-8
10 M8 x 25 mm TLK10-8
16 M8 x 25 mm TLK16-8
25 M8 x 25 mm TLK25-8
35 M8 x 25 mm TLK35-8
50 M8 x 25 mm TLK50–8
70 M8 x 25 mm TLK70-8
95 M8 x 25 mm TLK95-8
120 M8 x 25 mm TLK120-8
150 M8 x 25 mm TLK150-8
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?