990-5910F-025

Zapisz ustawienia zasilacza UPS na urządzeniu USB

UWAGA: Zasilacz UPS może akceptować tylko ustawienia zapisane z tego samego zasilacza UPS. Ustawień zapisanych z innych zasilaczy UPS nie można użyć ponownie.
  1. Wciśnij przyciski Konfiguracja > Zapisz/przywróć .
  2. Otwórz panel przedni.
  3. Umieść urządzenie USB w porcie 1 USB zasilacza UPS.
  4. Wciśnij przycisk Zapisz, aby zapisać obecne ustawienia UPS na urządzeniu USB.
    UWAGA: Nie wyjmuj urządzenia USB, dopóki nie zakończy się proces zapisywania.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?