990-5910F-025

Konfiguracja przekaźników wyjściowych

 1. Wciśnij przyciski Konfiguracja > Styki i przekaźniki i zaznacz przekaźnik wyjściowy, który chcesz skonfigurować.
 2. Ustaw Opóźnienie (s).
 3. Wybierz odpowiednią opcję, aby włączyć (domyślnie wyłączony) Tryb kontroli pod napięciem.

  Gdy Tryb kontroli pod napięciem jest włączony, przekaźnik wyjściowy jest aktywny. Przekaźnik wyłączy się, jeśli wystąpią zdarzenia przypisane do przekaźnika wyjściowego (normalnie aktywny).

  Gdy Tryb kontroli pod napięciem jest wyłączony, przekaźnik wyjściowy jest nieaktywny. Przekaźnik włączy się, jeśli wystąpią zdarzenia przypisane do przekaźnika wyjściowego (normalnie nieaktywny).

  Tryb kontroli pod napięciem musi być indywidualnie włączony dla każdego przekaźnika wyjściowego i umożliwia wykrycie, czy przekaźnik wyjściowy nie działa:

  • W przypadku utraty zasilania przekaźników wyjściowych zdarzenia przypisane do wszystkich przekaźników wyjściowych zostaną oznaczone jako obecne.

  • Jeśli pojedynczy przekaźnik wyjściowy przestał działać, zdarzenia przypisane do pojedynczego przekaźnika wyjściowego zostaną oznaczone jako obecne.

 4. Wybierz zdarzenia, które chcesz przypisać do przekaźnika wyjściowego. Wciśnij przycisk OK na każdej stronie, by zapisać ustawienia i stuknij symbol strzałki, by przejść do następnej strony.
  UWAGA: Możliwe jest przypisanie kilku funkcji do tego samego przekaźnika wyjściowego.
  Alarm zbiorczy zasilacza UPS: Aktywacja wyjścia następuje po pojawieniu się dowolnego alarmu zasilacza UPS. Tryb serwisowy zasilacza UPS: Aktywacja wyjścia następuje po otwarciu wyłącznika wyjściowego układu (UOB), co powoduje przejście zasilacza UPS do trybu serwisowego. Zasilacz UPS nie zasila obciążenia.
  Alarm informacyjny zasilacza UPS: Aktywacja wyjścia następuje po pojawieniu się alarmu informacyjnego w systemie UPS. Uszkodzenie zewnętrzne: Wyjście jest wyzwalane, gdy UPS wykrywa uszkodzenie zewnętrzne.
  Alarm ostrzegawczy zasilacza UPS: Aktywacja wyjścia następuje po pojawieniu się alarmu ostrzegawczego w zasilaczu UPS. Wentylator nie działa: Aktywacja wyjścia następuje, gdy co najmniej jeden wentylator nie działa.
  Alarm krytyczny zasilacza UPS: Aktywacja wyjścia następuje po pojawieniu się krytycznego alarmu w zasilaczu UPS. Niskie napięcie baterii: Aktywacja wyjścia następuje, gdy napięcie baterii spadnie poniżej progu.
  Alarm zbiorczy systemu: Aktywacja wyjścia następuje po pojawieniu się dowolnego alarmu w systemie. Bateria nie działa poprawnie: Aktywacja wyjścia następuje, gdy baterie nie działają poprawnie.
  Alarm informacyjny systemu: Aktywacja wyjścia następuje po pojawieniu się alarmu informacyjnego w systemie. Bateria wyłączona: Aktywacja wyjścia następuje, gdy baterie zostaną odłączone lub wyłączniki baterii zostaną otwarte.
  Alarm ostrzegawczy systemu: Aktywacja wyjścia następuje po pojawieniu się alarmu ostrzegawczego w systemie. Przeciążenie falownika: Aktywacja wejścia następuje w przypadku przeciążenia gdy zasilacz UPS wykonuje działanie falownika.
  Alarm krytyczny systemu Aktywacja wyjścia następuje po pojawieniu się w systemie krytycznego alarmu. Przeciążenie wyjścia: Aktywacja wejścia następuje w przypadku przeciążenia, gdy zasilacz UPS wykonuje działanie falownika lub pracuje w trybie obejścia.
  Zasilacz UPS w normalnym trybie pracy: Aktywacja wyjścia następuje, gdy zasilacz UPS znajduje się w normalnym trybie pracy. Wejście poza tolerancją: Aktywacja wyjścia następuje, gdy tolerancja wejścia zostanie przekroczona.
  Zasilacz UPS w trybie pracy bateryjnej: Aktywacja wyjścia następuje, gdy zasilacz UPS znajduje się w trybie pracy bateryjnej. Obejście poza tolerancją: Aktywacja wyjścia następuje, gdy tolerancja obejścia zostanie przekroczona.
  Zasilacz UPS w tr. pracy obejścia stat. Aktywacja wyjścia następuje, gdy zasilacz UPS znajduje się w trybie wymuszonego obejścia statycznego lub żądanego obejścia statycznego. Układ EPO aktywny: Aktywacja wyjścia następuje po aktywowaniu awaryjnego wyłącznika zasilania.
  UPS w tr. pracy z obejściem serwis.: Aktywacja wyjścia następuje, gdy zasilacz UPS wykonuje wewnętrzne obejście serwisowe lub zewnętrzne obejście serwisowe. Wyłączanie obciążeń Aktywacja wyjścia następuje, gdy zasilacz UPS znajduje się w trybie pracy bateryjnej, a stan naładowania baterii osiągnie ustawiony próg.
 5. Wciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?