990-5910F-025

Konfiguracja Wyjścia

UWAGA: Ta konfiguracja jest niezbędna do prawidłowej pracy zasilacza UPS.
 1. Wciśnij przyciski Konfiguracja > Wyjście .
  1. Ustaw Napięcie AC f-f na 200 VAC, 208 VAC, 220 VAC, 380 VAC, 400 VAC, 415 VAC, lub 480 VAC, w zależności od konfiguracji. (Nie wszystkie napięcia są dostępne we wszystkich regionach.)
  2. Ustaw Częstotliwość na 50 Hz ±1.0, 50 Hz ±3.0, 50 Hz ±10.0, 60 Hz ±1.0, 60 Hz ±3.0 lub 60 Hz ±10.0, w zależności od konfiguracji.
  3. Wciśnij przycisk OK, by zapisać ustawienia i wciśnij symbol strzałki, by przejść do następnej strony.
  4. Ustaw Tolerancję obejścia i wyjścia (%). Zakres tolerancji obejścia i wyjścia wynosi od +3% do +10%, wartość domyślna to +10%.
  5. Ustaw Kompensację napięcia (%). Napięcie wyjściowe zasilacza UPS można regulować do ±3%, aby skompensować różne długości kabli.
  6. Ustaw Próg przeciążenia (%). Zakres przeciążenia wynosi od 0% do 100%, domyślna wartość to 75%.
  7. Skonfiguruj Kompensację napięcia (%) transformatora. Zakres kompensacji napięcia transformatora wynosi 0% do 3%, domyślna wartość to 0%. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Kompensacja napięcia (%) transformatora, a konfigurację obecnego transformatora obejścia w sekcji Konfiguracja wejścia UPS.
  8. Wciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?