990-5910C-025

Wyłączanie systemu UPS w trybie pracy z obejściem serwisowym

UWAGA: Wyłącznik można obsługiwać tylko wtedy, gdy świeci się lampka wyłącznika.
  1. Zaznacz opcję Sterowanie > Sekwen. nadzorowane > Wyłącz system UPS lub Sterowanie > Sekwen. nadzorowane > Wyłącz zasilacz UPS w układzie równoległym i wykonaj instrukcje na wyświetlaczu.
QR code for this page

czy było to pomocne?