990-5910F-025

Uruchamianie testu baterii

Wymogi wstępne:

  • Wyłączniki baterii są zamknięte.

  • Brak krytycznych alarmów.

  • Zasilanie obejścia musi być dostępne.

  • Praca w trybie obejścia statycznego musi być dostępna.

  • Bateria musi być naładowania w ponad 50%.

  • Dostępny czas pracy musi wynosić ponad 4 minuty.

  • Tryb pracy musi być ustawiony na normalny, eConversion lub EKO.

  • Tryb pracy musi być ustawiony na falownik, eConversion, lub EKO.

Ta funkcja przeprowadza kilka testów baterii, takich jak kontrola bezpiecznika i wykrywanie słabych baterii. Test wpłynie na poziom naładowania baterii i wykorzystane zostanie ok. 10% ich czasu pracy. Przykład: Jeśli pozostało 10 minut czasu pracy, test potrwa 1 minutę. Test baterii można zaplanować na automatyczne uruchamianie w różnych przedziałach czasu (od tygodniowych do raz na rok).

  1. Wybierz opcje Serwis > Bateria > Rozpocznij test .
  2. Stuknij przycisk OK na ekranie potwierdzenia.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?