990-5910C-025

Uruchamianie testu baterii

Wymogi wstępne:

  • Bateria musi być naładowania w ponad 50%.

  • Dostępny czas pracy musi wynosić ponad 4 minuty.

  • Tryb pracy musi być ustawiony na normalny, ECOnversion lub EKO.

  • Tryb pracy musi być ustawiony na falownik, ECOnversion, lub EKO.

Ta funkcja przeprowadza kilka testów baterii, takich jak kontrola bezpiecznika i wykrywanie słabych baterii. Test wpłynie na poziom naładowania baterii i wykorzystane zostanie ok. 10% ich czasu pracy. Przykład: Jeśli pozostało 10 minut czasu pracy, test potrwa 1 minutę. Baterię można skonfigurować w celu automatycznego uruchamiania w różnych przedziałach czasu (od tygodniowych do raz na rok). Patrz Konfiguracja zestawu akumulatorów.

  1. Wciśnij przycisk menu na ekranie głównym.
  2. Wybierz opcje Serwis > Bateria > Rozpocznij test.
  3. Wciśnij przycisk OK na ekranie potwierdzenia.
QR code for this page

czy było to pomocne?