990-5910F-025

Omówienie interfejsu użytkownika

Wyświetlacz

Omówienie ekranu głównego

 1. Przycisk Strona główna – naciśnij go na dowolnym ekranie, aby wrócić do ekranu głównego.

 2. Przycisk menu głównego – naciśnij go, aby uzyskać dostęp do menu.

 3. Przycisk Schematu układu – naciśnij go, aby uzyskać dostęp do schematu układu.

 4. Symbol statusu alarmu – naciśnij go, aby uzyskać dostęp do dziennika aktywnych alarmów.

Możesz nacisnąć pola wyjścia lub baterii na ekranie głównym, by przejść bezpośrednio do stron dokładnych pomiarów.

Menu główne


Stuknij przycisk menu na ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do menu.

Schemat układu

Schemat układu dostosuje się do konfiguracji systemu – pokazane tutaj schematy układu to tylko przykłady.

Zielona linia mocy (szara na ilustracji) na schemacie układu pokazuje przepływ mocy przez system UPS. Aktywne moduły (falownik, prostownik, bateria, przełącznik statyczny, itd.) są obramowane na zielono, a nieaktywne moduły są obramowane na czarno. Moduły obramowane na czerwono nie działają lub są w trybie alarmu.

W schematach układów równoległych, naciśnij szary zasilacz UPS, by wyświetlić schemat układu samego zasilacza.

UWAGA: Schemat układu pokazuje tylko jeden wyłącznik baterii (BB), nawet jeśli podłączono więcej wyłączników baterii i skonfigurowano je w celu monitorowania. Jeśli jeden lub więcej monitorowanych wyłączników baterii jest w pozycji zamkniętej, BB będzie pokazany na schemacie układu jako zamknięty. Jeśli wszystkie monitorowane wyłączniki baterii są w pozycji zamkniętej, BB będzie pokazany na schemacie układu jako otwarty.

Przykład pojedynczego systemu UPS – Podwójne zasilanie

Przykład uproszczonego układu równoległego 1+1 – Podwójne zasilanie

Przykład układu równoległego – Podwójne zasilanie

Symbol statusu alarmu

Symbol statusu alarmu (szary na ilustracji) w prawym górnym rogu wyświetlacza zmienia się w zależności od statusu alarmu systemu UPS.

Zielony: Brak alarmów w systemie UPS.
Niebieski: Obecny alarm informacyjny w systemie UPS. Stuknij symbol statusu alarmu, aby otworzyć dziennik aktywnych alarmów.
Żółty: Alarmy ostrzegawcze obecne w systemie UPS. Stuknij symbol statusu alarmu, aby otworzyć dziennik aktywnych alarmów.
Czerwony: Obecność krytycznych alarmów w systemie UPS. Stuknij symbol statusu alarmu, aby otworzyć dziennik aktywnych alarmów.

Struktura menu

 • Status

  • Wejście

  • Wyjście

  • Obejście

  • Bateria

  • Temperatura

  • Równoległy *

 • Dzienniki

 • Sterowanie *

  • Tryb pracy

  • Falownik

  • Ładowarka

  • Sekwen. nadzorowane

 • Konfiguracja *

  • Zasilacz UPS

  • Wyjście

  • Bateria

  • Wysoka wydajność

  • Wyłączniki

  • Styki i przekaźniki

  • Sieć

  • Modbus

  • Przypomnienie

  • Informacje ogólne

  • Zapisz/przywróć

  • Zaktualizuj status

  • Wyłączanie obciążeń

 • Serwis

  • Brzęczyk

  • Diody LED statusu

  • Kontrolka wyłącznika

  • Bateria *

  • Kalibracja czasu pracy *

  • Wymiana baterii *

  • Raport UPS *

 • Statystyki

 • Informacje

 • Wyloguj

 • Przycisk flagi – patrz Ustaw język wyświetlacza.

Niektóre menu mogą zawierać więcej podmenu, niż opisano w tej instrukcji. Te podmenu mają szary kolor i są używane tylko przez firmę Schneider Electric, aby unikać niechcianego wpływu na obciążenie. Inne elementy menu mogą mieć szary kolor lub nie pojawić się, jeśli nie są odpowiednie dla danego systemu UPS lub nie zostały jeszcze dla niego wydane.

Sekcja kontrolna

UWAGA: Zdemontuj panel przedni, aby uzyskać dostęp do sekcji kontrolnej.

Widok sekcji kontrolnej z przodu

 1. Przyciski ON/OFF falownika.

 2. Porty USB*

 3. Uniwersalne we/wy*

 4. Port Modbus*

 5. Port Mikro-B USB*

 6. Port sieciowy*

 7. Przycisk Reset (Resetuj):*

 8. Dioda LED wejścia*

 9. Dioda LED Statusu falownika*

 10. Dioda LED Statusu wyjścia*

 11. Dioda LED Statusu obejścia*

 12. Dioda LED stanu baterii*

 13. Zasilanie wyświetlacza

 14. Port wyświetlacza

 15. Port serwisowy*

 16. Do przyszłego użytku

 17. Do przyszłego użytku

 18. PBUS 1*

 19. PBUS 2*

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?