990-5910F-025

Konfiguracja sieci

Sieć może być skonfigurowana dla zintegrowanej i opcjonalnej karty sieciowej (NMC).

 1. Wciśnij przycisk Konfiguracja > Sieć > IPv4 i wybierz opcję Zintegr. karta NMC, aby skonfigurować zintegrowaną kartę sieciową lub Opcjonalna karta NMC, aby skonfigurować opcjonalną kartę sieciową.
  1. Ustaw opcję Tryb adresu na Ręczny, Protokół BOOTP lub DCHP.
  2. Możesz również wyłączyć sieć, wybierając opcję Wyłącz zintegrowaną kartę NMC IPv4/Wyłącz opcjonalną kartę NMC IPv4.
  3. Wciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.
 2. Wciśnij przycisk Konfiguracja > Sieć > Ipv6 i wybierz Zintegr. karta NMC, aby skonfigurować zintegrowaną kartę sieciową lub Opcjonalna karta NMC, aby skonfigurować opcjonalną kartę sieciową.
  1. Ustaw opcję Tryb DHCPv6 na Adres i inne informacje, Tylko informacje niedotyczące adresu lub Nigdy Ipv6.
  2. Wybierz opcje Ręczna konfiguracja lub Automatyczna konfiguracja.
  3. Możesz również wyłączyć sieć, wybierając opcję Wyłącz zintegrowaną kartę NMC IPv6/Wyłącz opcjonalną kartę NMC IPv6.
  4. Wciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?