990-5910F-023

Oversikt over brukergrensesnitt

Display

Oversikt over startskjermbildet

 1. Hjem-knapp – trykk på denne knappen på en vilkårlig skjerm for å gå tilbake til startskjermen.

 2. Hovedmenyknapp – trykk her for å få tilgang til menyene.

 3. Orienteringsplanknapp – trykk her for å få tilgang til orienteringsplanen.

 4. Alarmstatussymbol – trykk her for å få tilgang til loggen over aktive alarmer.

Du kan trykke på utgangs- eller batterifeltene på startskjermen for å gå direkte til de detaljerte målingssidene.

Hovedmeny


Trykk på hovedmenyknappen på startskjermen for å få tilgang til menyene.

Orienteringsplan

Orienteringsplanen tilpasses systemkonfigurasjonen, så orienteringsplanene som vises her, er bare eksempler.

Den grønne strømledningen (grå i illustrasjonen) i orienteringsplanen viser strømmen gjennom UPS-systemet. Aktive moduler (vekselretter, likeretter, batteri, statisk svitsj osv.) er innrammet i grønt, og inaktive moduler er innrammet i svart. Moduler innrammet i rødt, er ute av drift eller i en alarmtilstand.

I orienteringsplaner for parallellsystemer trykker du på den grå UPSen for å se orienteringsplanen på UPS-nivå.

MERK: Orienteringsplanen viser bare én batteribryter (BB) selv om flere batteribrytere er tilkoplet og konfigurert for overvåking. Hvis én eller flere av de overvåkede batteribryterne er i posisjonen lukket, vises BBen på orienteringsplanen som lukket. Hvis alle de overvåkede batteribryterne er i posisjonen åpen, vises BBen på orienteringsplanen som åpen.

Eksempel på et enkelt UPS-system – to forsyningskilder

Eksempel på et forenklet 1+1 parallellsystem – to forsyningskilder

Eksempel på et parallellsystem – to forsyningskilder

Alarmstatussymbol

Alarmstatussymbolet (grått i illustrasjonen) øverst til høyre på displayet endres avhengig av alarmstatusen til UPS-systemet.

Grønn: Ingen alarmer går i UPS-systemet.
Blå: Informativ(e) alarm(er) går i UPS-systemet. Trykk på alarmstatussymbolet for å åpne loggen over aktive alarmer.
Gul: Varslingsalarm(er) går i UPS-systemet. Trykk på alarmstatussymbolet for å åpne loggen over aktive alarmer.
Rød: Kritisk(e) alarm(er) går i UPS-systemet. Trykk på alarmstatussymbolet for å åpne loggen over aktive alarmer.

Menytre

 • Status

  • Inngang

  • Utgang

  • Bypass

  • Batteri

  • Temperatur

  • Parallell *

 • Logger

 • Kontroll *

  • Driftsmodus

  • Vekselretter

  • Lader

  • Veiledete sekvenser

 • Konfigurasjon *

  • UPS

  • Utgang

  • Batteri

  • Høyeffektivitet

  • Brytere

  • Kontakter og reléer

  • Nettverk

  • Modbus

  • Påminnelse

  • Generelt

  • Lagre/gjenopprette

  • Oppdateringsstatus

  • Lastprioritering

 • Vedlikehold

  • Lydalarm

  • Status-LED-lamper

  • Bryterlampe

  • Batteri *

  • Kjøretidskalibrering *

  • Bytte batteri *

  • UPS-rapport *

 • Statistikk

 • Om

 • Logg av

 • Flaggknapp – Se Angi visningsspråk.

Noen menyer inneholder flere undermenyer enn de som er beskrevet i denne håndboken. Disse knappene er nedtonet og kan kun brukes av Schneider Electric Service for å unngå uønsket innvirkning på lasten. Andre menyelementer kan også være nedtonet/ikke vist på displayet hvis de ikke er relevante for dette bestemte UPS-systemet.

Kontrollerseksjon

MERK: Fjern frontpanelet for å få tilgang til kontrollerseksjonen.

Kontrollerseksjon sett forfra

 1. ON/OFF-knapper for vekselretter

 2. USB-porter*

 3. Universal I/U*

 4. Modbusport*

 5. USB Micro-B-port*

 6. Nettverksport*

 7. Tilbakestill-knapp*

 8. LED for inngangsstatus*

 9. LED for vekselretterstatus*

 10. LED for utgangsstatus*

 11. LED for bypasstatus*

 12. LED for batteristatus*

 13. Strømforsyning for display

 14. Displayport

 15. Serviceport*

 16. For fremtidig bruk

 17. For fremtidig bruk

 18. PBUS 1*

 19. PBUS 2*

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?