990-5910D-025

Zapisz ustawienia zasilacza UPS na urządzeniu USB

UWAGA: Zasilacz UPS może akceptować tylko ustawienia zapisane z tego samego zasilacza UPS. Ustawień zapisanych z innych zasilaczy UPS nie można użyć ponownie.
  1. Wciśnij przyciski Konfiguracja > Zapisz/przywróć.
  2. Otwórz panel przedni.
  3. Umieść urządzenie USB w porcie 1 USB zasilacza UPS.
  4. Wciśnij przycisk Zapisz, aby zapisać obecne ustawienia UPS na urządzeniu USB.
    UWAGA: Nie wyjmuj urządzenia USB, dopóki nie zakończy się proces zapisywania.
QR code for this page

czy było to pomocne?