990-91111G-031

Specifikationer för 480 V-system

Matningen till ingång och bypass måste vara solitt jordade WYE-transformatorer. Deltainmatning för antingen ingång eller bypass är inte tillåtet.

UPS-systemet måste installeras som ett separat skapat system. Läckström uppstår i byglingen och i den tekniska systemjorden.

Specifikationer för ingång (480 V)

UPS-storlek 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Anslutningar 3-ledare (L1, L2, L3, G) WYE eller 4-ledare (L1, L2, L3, N, G) WYE (enkelmatad strömförsörjning)
3-ledare (L1, L2, L3, G) WYE (dubbelmatad strömförsörjning)
Inspänningsområde (V) 408–552
Frekvensområde (Hz) 40–70
Nominell ingångsström (A) 25 37 50 62 74 99 124 149 186
Maximal ingångsström (A) 30 45 60 74 89 119 149 179 223
Strömbegränsning ingång (A) 31 47 62 77 93 124 154 185 231
Ingångens effektfaktor 0,99 vid last över 50 %
0,95 för last större än 25 %
Total harmonisk distorsion (THDI) <5 % vid 100 % last <3 % vid 100 % last <5 % vid 100 % last <3 % vid 100 % last <5 % vid 100 % last <3 % vid 100 % last
Maximal kortslutningstålighet 65 kA RMS
Skydd

Inbyggt bakmatningsskydd och säkringar

Ingångsrampfunktion

Programmerbar och adaptiv, 1–40 sekunder

OBS: För en UPS med N+1-kraftmodul är den ingående effektfaktorn 0,99 vid 100 % last och den totala harmoniska distorsionen (THDI) är <6 % vid full linjär belastning (symmetrisk).

Specifikationer för bypass (480 V)

UPS-storlek 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Anslutningar 3-ledare (L1, L2, L3, G) WYE eller 4-ledare (L1, L2, L3, N, G) WYE
Inspänningsområde (V) 432–528
Frekvensområde (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (väljs av användaren)
Nominell bypasström (A) 24 36 49 61 73 97 121 146 182
Nominell neutralström (A) * 42 62 83 104 125 166 208 208 208
Maximal kortslutningstålighet 65 kA RMS
Skydd Inbyggt bakmatningsskydd och säkringar
Interna säkringsspecifikationer: 400 A, smältpunkt 33 kA2s
Inbyggt bakmatningsskydd och säkringar
Interna säkringsspecifikationer: 550 A, smältpunkt 52 kA2s

Specifikationer för utgång (480 V)

OBS: Antalet utgångsanslutningar måste överensstämma med antalet ingångsledningar i system med enkelmatad strömförsörjning eller bypassledningar i system med dubbelmatad strömförsörjning.
UPS-storlek 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Anslutningar 3-ledare (L1, L2, L3, G, GEC)*) eller 4-ledare (L1, L2, L3, N, G)
Utspänningsnoggrannhet Symmetrisk last ± 1 %
Asymmetrisk last ± 3 %
Överlastkapacitet 150 % i 1 minut (vid normaldrift)
125 % i 10 minuter (vid normaldrift)
125 % i 1 minut (vid batteridrift)
125 % kontinuerlig (bypassdrift)
1 000 % i 100 millisekunder (bypassdrift)
Dynamisk lastrespons ± 5 % efter 2 millisekunder
± 1 % efter 50 millisekunder
Utgångens effektfaktor 1
Nominell utgångsström (A) 24 36 48 60 72 96 120 144 180
Frekvensnoggrannhet (Hz) 50/60 Hz bypass synkroniserad – 50/60 Hz ± 0,1 % frisvängande
Synkroniserat stegsvar (Hz/sek) Programmerbar till 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Total harmonisk distorsion (THDU) <1 % för linjär last
<5 % för icke-linjär last
Lastens crestfaktor 2,5
Lastens effektfaktor Från 0,7 kapacitiv ström till 0,7 induktiv ström utan någon kapacitetsbegränsning

Specifikationer för batteri (480 V)

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
  • Skydd av energilagringsenheten: Ett överströmsskydd måste finnas i närheten av energilagringsenheten.
  • Utlösningsfördröjning måste ställas in på noll i samtliga batteribrytare.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
UPS-storlek 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Laddningskapacitet i % av utgående effekt vid 0–40 % last* 80 %
Laddningskapacitet i % av utgående effekt vid 100 % last 20 %
Maximal laddningskapacitet (vid 0–40 % last) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
Maximal laddningskapacitet vid 100 % last (kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
Nominell batterispänning (VDC) 32–48 block: 384–576 40–48 block: 480–576 35–48 block: 420–576 32–48 block: 384–576 40–48 block: 480–576
Nominell hållspänning (VDC) 32–48 block: 436–654 40–48 block: 545–654 35–48 block: 477–654 32–48 block: 436–654 40–48 block: 545–654
Maximal snabbladdningsspänning (VDC) 720 för 48 block
Temperaturkompensation (per cell) -3,3 mV/°C, för T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, för T < 25 °C
Slutspänning vid urladdning och full last (VDC) 32 block: 307 40 block: 384 35 block: 336 32 block: 307 40 block: 384
Batteriström vid full last och nominell batterispänning (A) * 54 81 108 108 130 173 216 260 326
Batteriström vid full last och lägsta batterispänning (A) * 68 101 135 135 162 216 270 325 406
Rippelström < 5 % C20 (5 minuter körtid)
Batteritest Manuell/automatisk (valbar)
Maximal kortslutningstålighet 10 kA
OBS: För en 60 kW UPS med N+1-kraftmodul är antalet batteriblock som stöds 32–48 block.
OBS: För en batterilösning på fler än 40 batteriblock krävs det en batterimittpunkt.

Rekommenderad kabelstorlek (480 V)

FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella och/eller elektriska regler. Den maximala tillåtna kabeldimensionen är 300 mm2.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Maximalt antal kabelanslutningar per skena: Två på ingångs-/utgångs-/bypasskenorna; fyra på DC+/DC--skenorna; sex på N-/G-skenorna.

OBS: Överströmsskydd ska tillhandahållas av andra.

Kabelstorlekarna i manualen är baserade på tabell 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC) med följande förutsättningar:

  • 90 °C (194 °F) ledare (75 °C (167 °F) avslutning)

  • En omgivningstemperatur på 30 °C (86 °F)

  • Användning av koppar- eller aluminiumledare

Utrustningsjordningsledare (EGC) är dimensionerade i enlighet med NEC, artikel 250.122 och tabell 250.122.

Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C (86 °F), ska större ledare väljas i enlighet med NEC:s korrigeringsfaktorer.

OBS: För den skalbara UPS-enheten (GVSUPS50K150GS) ska kablarna alltid dimensioneras för en UPS-storlek på 150 kW.
OBS: Rekommenderade kabeldimensioner och maximalt tillåten kabeldimension kan variera för tillbehören. Alla tillbehör har inte stöd för aluminiumkablar. Se installationshandboken som medföljer tillbehöret.
OBS: DC-kablarnas mått som anges här är rekommendationer. Följ alltid de specifika instruktionerna i dokumentationen för batterilösningen rörande mått för DC-kablarna och DC EGC-kablarna och säkerställ att DC-kablarnas mått överensstämmer med batteribrytarkapaciteten.
OBS: Neutralledaren ska ha lämpliga dimensioner för att kunna hantera 1,73 gånger fasströmmen i händelse av högt övertonsinnehåll från icke-linjära laster. Om inget eller mindre övertonsinnehåll är att förvänta kan neutralledaren dimensioneras därefter, men dess dimensioner ska inte understiga fasledarens.
OBS: 20–40 kW: DC-kablarna är dimensionerade utifrån 32 batteriblock. 50–100 kW: DC-kablarna är dimensionerade utifrån 40 batteriblock.

Koppar

UPS-storlek 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Ingångsfaser (AWG/kcmil) 8 6 4 3 1 2/0 3/0 4/0 300
Ingående EGC (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4 4 4
Bypass-/utgångsfaser (AWG/kcmil) 10 8 6 4 3 1 2/0 3/0 4/0
Bypass-EGC/utgående EGC (AWG/kcmil) 10 10 8 8 8 6 6 6 4
Neutral (AWG/kcmil) 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 1/0 2 x 1/0
DC+/DC- (AWG/kcmil) 4 2 1/0 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 3/0 2 x 4/0
DC EGC (AWG/kcmil) 8 6 6 6 6 4 4 3 2

Aluminum

UPS-storlek 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Ingångsfaser (AWG/kcmil) 6 4 2 1 1/0 3/0 250 300 2 x 3/0
Ingående EGC (AWG/kcmil) 6 6 6 4 4 4 2 2 2 x 2
Bypass-/utgångsfaser (AWG/kcmil) 6 6 4 2 1 2/0 3/0 250 300
Bypass-EGC/utgående EGC (AWG/kcmil) 6 6 6 6 6 4 4 4 2
Neutral (AWG/kcmil) 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 250 2 x 2/0
DC+/DC- (AWG/kcmil) 3 1/0 2/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 3/0 1 2 x 250
DC EGC (AWG/kcmil) 6 4 4 4 4 2 2 2 x 1 2 x 1/0
OBS: För DC EGC-aluminiumkablar som används i parallella kabelkanaler måste EGC:n vara i fullstorlek för att kunna förhindra överbelastning eller kortslutning av kablar.
OBS: Kretsbrytare med 80 % märkning för UIB, UOB, MBB, SSIB.

Rekommenderat skydd/avsäkring (480 V)

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
  • För parallellsystem får värden för omedelbart åsidosättande (Ii) inte ställas in högre än 1 250 A. Sätt etiketten 885-92556 i anslutning till uppströmsbrytaren för att informera om faran.
  • För UPS-effekt 20–120 kW: I parallellsystem med tre eller fler UPS:er måste en brytare installeras på utgången på varje enskild UPS. Värdena för omedelbart åsidosättande (Ii) för enhetens utgångsbrytare (UOB) får inte ställas in högre än 1 250 A.
  • För UPS-effekt 150 kW: I parallellsystem med två eller fler UPS:er måste en brytare installeras på utgången på varje enskild UPS. Värdena för omedelbart åsidosättande (Ii) för enhetens utgångsbrytare (UOB) får inte ställas in högre än 1 250 A.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBSERVERA
brandrisk
  • Anslut endast till en krets med nedanstående specifikationer.
  • Anslut till en krets med maximalt överströmsskydd på 250 A, i enlighet med National Electrical Code, ANSI/NFPA70 och Canadian Electrical Code, del I, C22.1.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
OBS: För den skalbara UPS-enheten (GVSUPS50K150GS) ska skydd/avsäkring alltid dimensioneras för en UPS-storlek på 150 kW.
OBS: Överströmsskydd ska tillhandahållas av andra och dess funktion ska vara markerad.
OBS: Brytarna nedan har 80 % märkning.
UPS-storlek 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
  Ingång Bypass Ingång Bypass Ingång Bypass Ingång Bypass
Brytartyp HJF36100U31X
Ir 40 35 60 50 80 70 100 80
tr vid 6 Ir 0,5–16
li (x In) ≤8
UPS-storlek 60 kW 80 kW 100 kW
  Ingång Bypass Ingång Bypass Ingång Bypass
Brytartyp HJF36150U31X HJF36100U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ir 125 100 175 125 200 175
tr vid 6 Ir 0,5–16
li (x In) ≤10 ≤12 ≤5 ≤8 ≤5
UPS-storlek 120 kW 150 kW
  Ingång Bypass Ingång Bypass
Brytartyp JJF36250U31X JJF36250U31X LJF36400U31X JJF36250U31X
Ir 250 200 300 250
tr vid 6 Ir 0,5–16
li (x In) ≤5 ≤3 ≤5
QR code for this page

Var det här till hjälp?