990-91379C-031

Konfigurera brytarna

OBS: Konfigurationen är obligatorisk för korrekt UPS-drift.
  1. Tryck på Konfiguration > Brytare .
  2. Tryck på de olika brytarna i mimic-diagrammet för att konfigurera vilka brytare som finns i UPS-systemet. En ruta med en betyder att brytaren finns i systemet; tom ruta betyder att brytaren inte finns i systemet. BF2-närvaro kan endast konfigureras av Schneider Electric Service.
    OBS: UPS-enheten kan övervaka upp till fyra batteribrytare i en batterilösning. Mimic-diagrammet visar endast en batteribrytare (BB) även om fler batteribrytare har anslutits och konfigurerats för övervakning. Om en eller fler av de övervakade batteribrytarna är i det slutna läget, visas BB på mimic-diagrammet som sluten. Om samtliga batteribrytare är i det öppna läget, visas BB på mimic-diagrammet som öppen.
  3. Tryck OK för att spara inställningarna.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?