990-91262C-023

Kople til strømkablene fra et tilstøtende modulært batterikabinett

Bruk installasjonssett 0H-220042 fra det modulære batterikabinettet for denne prosedyren.

  1. Sett batteribryteren (BB) i åpen posisjon (AV) og kople batteriterminalene fra fremsiden av eventuelle forhåndsinstallerte batterimoduler i de modulære batterikabinettene og UPSen.
  2. Kople den forhåndsinstallerte utstyrsjordingsleder-/PE-kabelen fra modulært batterikabinett 1 til G/PE i UPS-en.
  3. Installer de medfølgende DC forlengelsessamleskinnene i UPSen.

    Modulært batterikabinett 1 og UPSen vist forfra

  4. Kople de forhåndsinstallerte DC kablene fra modulært batterikabinett 1 til DC forlengelssamleskinnene i UPSen.
    MERK: De forhåndsinstallerte DC kablene leveres i par: To kabler for tilkopling av DC– (negativ) og to kabler for tilkopling av DC+ (positiv). Sørg for å kople til alle parene mellom modulært batterikabinett 1 og UPSen.

    Modulært batterikabinett 1 og UPSen sett ovenfra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?