990-5910F-031

Konfigurera utgången

OBS: Konfigurationen är obligatorisk för korrekt UPS-drift.
 1. Tryck på Konfiguration > Utgång .
  1. Ställ in AC spänning fas-fas200 VAC, 208 VAC, 220 VAC, 380 VAC, 400 VAC, 415 VAC eller 480 VAC, beroende på din konfiguration. (Tillgängliga spänningsnivåer varierar beroende på region.)
  2. Ställ in Frekvens till 50 Hz ±1,0, 50 Hz ±3,0, 50 Hz ±10,0, 60 Hz ±1,0, 60 Hz ±3,0, eller 60 Hz ±10,0 beroende på din konfiguration.
  3. Tryck OK för att spara dina inställningar och tryck på pilsymbolen för att gå till nästa sida.
  4. Ställ in Bypass- och utgångstolerans (%). Bypass- och utgångstoleransintervallet är mellan +3 % och +10 %, standardvärdet är +10 %.
  5. Ställ in Spänningskompensation (%). UPS-enhetens utgångsspänning kan justeras till upp till ±3 % för att kompensera för olika kabellängder.
  6. Ställ in Överladdningströskel (%). Överbelastningsintervallet kan justeras till mellan 0 % och 100 %, standardvärdet är 75 %.
  7. Ställ in Spänningskompensation för transformator (%). Transformatorns spänningskompensationsintervall är 0 % till 3 %, standardvärdet är 0 %. Se Spänningskompensation för utgångstransformator för mer information och Konfigurera UPS-ingången för att konfigurera att en utgångstransformator är närvarande.
  8. Tryck OK för att spara dina inställningar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?