990-91111K-032

การเตรียมการติดตั้ง

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
ห้ามใช้สว่านเจาะหรือเจาะรูสายเคเบิลหรือท่อร้อยสายที่ติดตั้งเพลตเข้าสาย และห้ามใช้สว่านเจาะหรือเจาะรูในระยะใกล้กับ UPS
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
หมายเหตูู: เดินสายสัญญาณแยกจากสายไฟ และเดินสาย Class 2/SELV แยกจากสาย non-Class 2/non-SELV
 1. ถอดแผงควบคุมด้านหน้าออก
 2. ถอดเพลตด้านหน้าล่างออก
 3. ถอดฝาครอบใสออก
 4. ถอดฝาครอบด้านบนออก:
  1. ถอดสกรูและพลิกฝาครอบด้านบนขึ้น
  2. เลื่อนฝาครอบด้านบนไปทางด้านหลังเพื่อถอดออก ถอดแท็บที่ด้านหลังของฝาครอบด้านบนออกจากช่องใส่ที่ด้านหลัง UPS
 5. สำหรับการติดตั้งกับตู้เสริมที่อยู่ติดกันทางด้านซ้ายของ UPS: ถอดแผงด้านซ้ายออก แผงด้านข้างติดตั้งใหม่บนตู้เสริมบางตัวที่อยู่ติดกัน ปฏิบัติตามคู่มือผลิตภัณฑ์เสริมที่อยู่ติดกัน
 6. สำหรับการติดตั้งกับตู้เสริมที่อยู่ติดกันทางด้านซ้ายของ UPS: ถอดเพลตด้านซ้ายส่วนล่างสำหรับการต่อสายไฟระหว่าง UPS และตู้เสริมที่ติดกัน

  มุมมองด้านหน้าของ UPS

 7. สำหรับการติดตั้งกับตู้เสริมที่อยู่ติดกันทางด้านขวาของ UPS: ถอดแผงด้านขวาออก แผงด้านข้างติดตั้งใหม่บนตู้เสริมบางตัวที่อยู่ติดกัน ปฏิบัติตามคู่มือผลิตภัณฑ์เสริมที่อยู่ติดกัน
 8. สำหรับการติดตั้งกับตู้เสริมที่อยู่ติดกันทางด้านขวาของ UPS: ถอดเพลตด้านขวาส่วนล่างสำหรับการต่อสายไฟระหว่าง UPS และตู้เสริมที่ติดกัน

  มุมมองด้านหน้าของ UPS

 9. ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
  • สำหรับทางเข้าสายเคเบิลด้านล่าง: ถอดเพลตเข้าสายที่ด้านล่างของ UPS

   มุมมองด้านหน้าของ UPS

  • สำหรับทางเข้าสายเคเบิลด้านหลัง: ถอดเพลตเข้าสายที่ด้านหลังของ UPS

   มุมมองด้านหน้าของ UPS

 10. เจาะ/กดเพลตเข้าสายให้เป็นรูสำหรับสายไฟ/ท่อร้อยสาย ติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (ไม่ได้ให้มา) หากเหมาะสม
 11. ติดตั้งเพลตเข้าสายที่ด้านล่างหรือด้านหลังของ UPS
 12. ถอดเพลตเข้าสายหลังและเพลตแปรงด้านหลังออกจาก UPS

  มุมมองด้านหลังของ UPS

 13. ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
  • สำหรับการติดตั้งโดยไม่มีท่อร้อยสายไฟ: ติดตั้งเพลตแปรงกลับเข้าที่เดิม
  • สำหรับการติดตั้งโดยมีท่อร้อยสายไฟ: เจาะรูในเพลตเข้าสายสำหรับท่อร้อยสาย ติดตั้งท่อร้อยสาย และติดตั้งเพลตเข้าสายกลับเข้าไปใหม่

  มุมมองด้านหลังของ UPS ที่ไม่มีท่อร้อยสายไฟ

  มุมมองด้านหลังของ UPS ที่มีท่อร้อยสายไฟ

 14. เดินสายสัญญาณ non-Class 2/non-SELV ผ่านเพลตแปรง/เพลตเข้าสายด้านหลังทางซ้าย และเข้าไปยังด้านซ้ายของ UPS
 15. เดินสายเคเบิลภายนอกที่เชื่อมต่อกับกล่องควบคุมผ่านเพลตแปรง/เพลตเข้าสายด้านหลังทางขวา และผ่านช่องเดินสายเคเบิลไปยังด้านหน้าของ UPS
 16. เดินสายสัญญาณ Class 2/SELV ผ่านเพลตแปรง/เพลตด้านหลังทางขวา และเข้าไปยังด้านขวาของ UPS
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?