990-91111E-025

Dane techniczne systemów 480 V

Zasilanie wejściowe i obejściowe musi mieć formę uziemionych transformatorów WYE. Różnice w zasilaniu wejściowym nie są dozwolone dla wejścia i obejścia.

System UPS należy zainstalować jako osobny system. Prądy upływowe będą występować w zworze łączącym i uziemieniu technicznym/systemowym.

Dane techniczne wejścia 480 V

Moc zasilacza UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Połączenia 3-przewodowe (L1, L2, L3,N, PE) WYE lub 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, PE) WYE (pojedyncze zasilanie)
3-przewodowe (L1, L2, L3, PE) WYE (podwójne zasilanie)
Zakres napięcia wejściowego (V) 408-552
Zakres częstotliwości (Hz) 40-70
Znamionowy prąd wejściowy (A) 25 37 50 62 74 99 124 149 186
Maksymalny prąd wejściowy (A) 30 45 60 74 89 119 149 179 223
Limit prądu wejściowego (A) 31 47 62 77 93 124 154 185 231
Wejściowy współczynnik mocy 0,99 dla obciążenia większego niż 50%
0,95 dla obciążenia większego niż 25%
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI) <5% przy 100% obciążenia <3% przy 100% obciążenia <5% przy 100% obciążenia <3% przy 100% obciążenia <5% przy 100% obciążenia <3% przy 100% obciążenia
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego 65 kA RMS
Ochrona

Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki

Czas narastania

Programowalne i regulowane 1-40 sekund

UWAGA: W przypadku zasilacza UPS z modułem zasilania N=1, współczynnik mocy wejścia wynosi 0,99 przy 100% obciążenia, a całkowite zniekształcenia harmoniczne (THDI) wynosi <6% przy pełnym obciążeniu liniowym (symetrycznym).

Dane techniczne obejścia 480 V

Moc zasilacza UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Połączenia 3-przewodowe (L1, L2, L3,N, PE) WYE lub 4-przewodowe (L1, L2, L3, PE) WYE
Zakres napięcia obejścia (V) 432-528
Zakres częstotliwości (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika)
Znamionowy prąd obejścia (A) 24 36 49 61 73 97 121 146 182
Znamionowy prąd neutralny (A)* 42 62 83 104 125 166 208 208 208
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego 65 kA RMS
Ochrona Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki
Dane techniczne wewnętrznych bezpieczników: Znamionowy 400 A, wartość przedłukowa 33 kA2s
Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki
Dane techniczne wewnętrznych bezpieczników: Znamionowy 550 A, wartość przedłukowa 52 kA2s

Dane techniczne wyjścia 480 V

Moc zasilacza UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Połączenia* 3-przewodowe (L1, L2, L3,N, PE) lub 4-przewodowe (L1, L2, L3, PE)
Regulacja napięcia wyjściowego Obciążenie symetryczne ± 1%
Obciążenie asymetryczne ± 3%
Zdolność przeciążeniowa 150% przez 1 minutę (w normalnym trybie pracy)
125% przez 10 minut (w normalnym trybie pracy)
125% przez 1 minutę (w trybie pracy bateryjnej)
125% ciągłe (tryb pracy obejścia)
1000% przez 100 ms (tryb pracy obejścia)
Reakcja na obciążenie dynamiczne ± 5% po 2 milisekundach
± 1% po 50 milisekundach
Współczynnik mocy wyjściowej 1
Znamionowy prąd wyjściowy (A) 24 36 48 60 72 96 120 144 180
Regulacja częstotliwości (Hz) 50/60 Zsynchronizowane z obejściem – 50/60 Hz ± 0,1% na wolnym biegu
Zsynchronizowana szybkość narastania (Hz/s) Można zaprogramować na 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) <1% dla obciążenia liniowego
<5% dla obciążenia nieliniowego
Współczynnik szczytu obciążenia 2,5
Współczynnik mocy obciążenia Od 0,7 pojemnościowego do 0,7 indukcyjnego bez obniżenia wartości znamionowych

Dane techniczne baterii 480 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Ochrona urządzenia magazynującego energię: Urządzenie do ochrony prądu przetężeniowego należy umieścić w pobliżu urządzenia magazynującego energię.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
Moc zasilacza UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 0-40% obciążenia* 80%
Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 100% obciążenia 20%
Maksymalna moc ładowarki (przy 0-40% obciążenia) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
Maksymalna moc ładowarki (przy 100% obciążenia) (kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
Napięcie znamionowe akumulatora (VDC) 32–48 bloków: 384–576 40–48 bloków: 480–576 35-48 bloków: 420-576 32–48 bloków: 384–576 40–48 bloków: 480–576
Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC) 32–48 bloków: 436–654 40–48 bloków: 545–654 35-48 bloków: 477-654 32–48 bloków: 436–654 40–48 bloków: 545–654
Maksymalne napięcie zwiększenia (VDC) 720 na 48 bloków
Kompensacja temperaturowa (na celę) -3,3mV/°C, dla T ≥ 25 °C – 0mV/°C, dla T < 25 °C
Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC) 32 bloki: 307 40 bloków: 384 35 bloków: 336 32 bloki: 307 40 bloków: 384
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A)* 54 81 108 108 130 173 216 260 326
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A)* 68 101 135 135 162 216 270 325 406
Prąd tętniący < 5% C20 (5 minut czasu pracy)
Test baterii Ręczny/automatyczny (do wyboru)
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego 10 kA

Zalecane przekroje kabli 480 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla to 300 kcmil.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Maksymalna liczba połączeń kabli na szynoprzewód: 2 na szynoprzewodach wejścia/wyjścia/obejścia; 4 na szynoprzewodach DC+/DC-; 6 na szynoprzewodach N/PE.

UWAGA: Ochrona przed przetężeniem jest dostarczana przez podmioty zewnętrzne.

Przekroje kabli w niniejszej instrukcji są oparte na Tabeli 310.15 (B)(16) amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC) z następującymi założeniami:

  • Przewody 90°C (194°F) (zakończenie 75°C (167°F))

  • Temperatura otoczenia 30°C (86°F)

  • Użycie przewodów miedzianych lub aluminiowych

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C (86°F), należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (NEC).

Przewody uziemiające wyposażenie (PE w niniejszej instrukcji) mają przekroje zgodne z Artykułem 250.122 i Tabelą 250.122 amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC).

UWAGA: Podane tutaj przekroje kabli DC są zaleceniami – Należy zawsze stosować się do instrukcji zawartych w dokumentacji dotyczącej akumulatora dla baterii DC oraz upewnić się, że przekroje kabli DC zgadzają się z wartością znamionową wyłączników baterii.

Miedź

Moc zasilacza UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Fazowy wejściowy (AWG/kcmil) 8 6 4 3 1 2/0 3/0 4/0 300
Wejściowy PE (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4 4 4
Obejścia/Fazowy wyjściowy (AWG/kcmil) 10 8 6 4 3 1 2/0 3/0 4/0
Obejścia PE/Wyjściowy PE (AWG/kcmil) 10 10 8 8 8 6 6 6 4
Neutralny (AWG/kcmil)* 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 1/0 2 x 1/0
DC+/DC-(AWG/kcmil)* 4 2 1/0 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 3/0 2 x 4/0
DC PE (AWG/kcmil) 8 6 6 6 6 4 4 3 2

Aluminium

Moc zasilacza UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Fazowy wejściowy (AWG/kcmil) 6 4 2 1 1/0 3/0 250 300 2 x 3/0
Wejściowy PE (AWG/kcmil) 6 6 6 4 4 4 2 2 2 x 2
Obejścia/Fazowy wyjściowy (AWG/kcmil) 6 6 4 2 1 2/0 3/0 250 300
Obejścia PE/Wyjściowy PE (AWG/kcmil) 6 6 6 6 6 4 4 4 2
Neutralny (AWG/kcmil)* 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 250 2 x 2/0
DC+/DC-(AWG/kcmil)* 3 1/0 2/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 3/0 1 2 x 250
DC PE (AWG/kcmil) 6 4 4 4 4 2 2 2 x 1 2 x 1/0
UWAGA: W przypadku kabli aluminiowych DC PE używanych w równoległych przepustach kablowych, PE muszą mieć pełen rozmiar, aby zapobiec przeciążeniom lub przepaleniom kabli.
UWAGA: 80% wyłączników znamionowych dla UIB, UOB, MBB, SSIB.

Zalecana ochrona od strony sieci 480 V

PRZESTROGA
zagrożenie pożarem
  • Urządzenie można podłączyć tylko do obwodu spełniającego poniższą specyfikację.
  • Podłączaj obwody zaopatrzone w maksymalnie 250 A zabezpieczenie przeciążeniowe zgodnie z amerykańskim Krajowym Kodeksem Elektrycznym, ANSI/NFPA70, i kanadyjskimi przepisami elektrycznymi, część I, C22.1.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
UWAGA: W przypadku skalowalnego zasilacza UPS (GVSUPS50K150GS) należy zawsze wybrać zabezpieczenie od strony sieci pod zasilacz UPS o mocy 150 kW.
UWAGA: Ochrona przed prądem przetężeniowym dostarczana jest przez podmioty zewnętrzne i musi być oznaczona zgodnie ze swoją funkcją.
Moc zasilacza UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
  Wejście Obejście Wejście Obejście Wejście Obejście Wejście Obejście
Typ wyłącznika HJF36100U31X
Ustawienie Ir 40 35 60 50 80 70 100 80
Tr na ustawieniu Ir 6 0,5
Ustawienie li (X In) 1,5
Moc zasilacza UPS 60 kW 80 kW 100 kW
  Wejście Obejście Wejście Obejście Wejście Obejście
Typ wyłącznika HJF36150U31X HJF36100U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ustawienie Ir 125 100 175 125 200 175
Tr na ustawieniu Ir 6 0,5
Ustawienie li (X In) 1,5
Moc zasilacza UPS 120 kW 150 kW
  Wejście Obejście Wejście Obejście
Typ wyłącznika JJF36250CU31X JJF36250CU31X LJF36400U31X JJF36250U31X
Ustawienie Ir 250 200 300 250
Tr na ustawieniu Ir 6 0,5
Ustawienie li (X In) 1,5
QR code for this page

czy było to pomocne?