990-91111K-025

Procedura montażu dla układów równoległych

Uproszczony układ równoległy 1+1

System równoległy

 1. Przygotowanie do montażu.
 2. Dla UPS bez wstępnie zainstalowanych modułów zasilania: Montaż modułów zasilania.
 3. Instalacja zestawu antywstrząsowego (opcja).
 4. Tylko dla systemów uziemiających TN-C/480 V (bez połączenia neutralnego): Przygotowanie zasilacza UPS do uziemionego systemu TN-C/480 V.
 5. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 6. Podłączanie przewodów sygnałowych.
 7. Podłączanie kabli sygnałowych modułowej szafy bateryjnej.
 8. Podłączanie przewodów sygnałowych z rozdzielnic i produktów pomocniczych innych firm.
 9. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 10. Podłączanie kabli PBUS.
 11. Podłączenie zewnętrznych przewodów komunikacyjnych.
 12. Dodaj do produktu przetłumaczone etykiety bezpieczeństwa.
 13. Montaż końcowy.
Instrukcje dotyczące przenoszenia lub demontażu zasilacza UPS po zakończeniu montażu można znaleźć w sekcji Demontaż zasilacza UPS lub przeniesienie go do nowej lokalizacji.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?