990-91111K-025

Przygotowanie zasilacza UPS do uziemionego systemu TN-C/480 V

UWAGA: Zasilacz UPS jest wstępnie skonfigurowany do systemu uziemiania TNS.
UWAGA: Uziemiony system 480 V (bez połączenia neutralnego) za pomocą szynoprzewodu łączącego skutkuje większym prądem upływowym.
  1. Tylko dla uziemionego systemu TN-C/480 V (bez połączenia neutralnego): Zainstaluj dostarczony szynoprzewód łączący.

    Widok z przodu zasilacza UPS — uziemionego systemu TN-C/480 V (bez połączenia neutralnego)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?