990-5995E-004

Indstil dato og tid

  1. Fra startskærmen vælges Settings (Indstillinger) > General settings (Generelle indstillinger) > Date and time (Dato og tid).
  2. Angiv Date (Dato) ved hjælp af tastaturet.
  3. Angiv Time (Tid) ved hjælp af tastaturet.
  4. Tryk på Save settings (Gem indstillinger).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?