990-5995D-004

Indstil dato og tid

  1. Fra startskærmen vælges Settings (Indstillinger) > General settings (Generelle indstillinger) > Date and time (Dato og tid) .
  2. Angiv Date (Dato) ved hjælp af tastaturet.
  3. Angiv Time (Tid) ved hjælp af tastaturet.
  4. Tryk på Save settings (Gem indstillinger).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?