990-5995E-004

Opstart og tilføj en UPS til et aktivt parallelsystem

Følg denne procedure for at opstarte en UPS og tilføje den til et aktivt parallelsystem.

VIGTIG: Før en UPS kan tilføjes til et parallelt system, skal parallelsystemet konfigureres af Schneider Electric.

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Sørg for, at Ext. UOB, MIB og BIB for UPS'en er i positionen OFF (åben), før du tilslutter strømkabler til UPS'en.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 1. På den nye UPS skal du kontrollere, at:
  1. Alle UPS-frakoblingsenheder (UIB, SSIB og UOB) og Ext. UOB er i positionen OFF (åben).
  2. BB (erne) står på OFF (åben).
 2. Drej Ext. UOB på UPS'en til positionen ON (lukket).
 3. Drej MIB og BIB på UPS'en til positionen ON (lukket).
 4. Drej UIB, SSIB og UOB på UPS'en til positionen ON (lukket).

  Når vekselretter-LED'en lyser grønt, har UPS'en koblet sig på det aktive parallelsystem.

  LED'erne på brugergrænsefladen viser følgende:

 5. Drej BB (erne) på UPS'en til positionen ON (lukket).
 6. Bekræft korrekt deling af last mellem de parallelle UPS'er.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?