990-5995E-004

Indstil displaysprog

  1. Fra startskærmen vælges Settings (Indstillinger) > General settings (Generelle indstillinger) > Language settings (Sprogindstillinger).
  2. Vælg dit foretrukne sprog.
  3. Tryk på Save settings (Gem indstillinger).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?