990-5995E-004

Skift adgangskode til displayet

  1. Fra startskærmen vælges Settings (Indstillinger) > General settings (Generelle indstillinger) > Password settings (Adgangskodeindstillinger) .
  2. Indtast Old password (Nuværende adgangskode).
  3. Indtast New password (Ny adgangskode) og Confirm new password (Bekræft ny adgangskode).
  4. Indstil i minutter, hvornår der automatisk skal logges af displayet ved inaktivitet. Vælg en værdi mellem 0 og 120.
  5. Tryk på Save settings (Gem indstillinger).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?