990-5995E-004

Overfør en enkelt UPS fra normaltilstand til vedligeholdelsesbypasstilstand

  1. Fra startskærmen vælges Control (Kontrol) > Inverter OFF (Vekselretter FRA) .
  2. Drej MBB til positionen ON (lukket).

    Lasten forsynes nu via vedligeholdelsesbypass.

  3. Drej BB(erne) til positionen OFF (åben).
  4. Drej UIB til positionen OFF (åben).
  5. Drej SSIB til positionen OFF (åben).
  6. Drej UOB til positionen OFF (åben).
FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
  • Vent mindst 5 minutter fra displayet er slukket, til du fjerner dækslet på UPS'en, så kondensatorerne kan blive helt afladt.
  • Kontrollér altid for farlig spænding på alle terminaler, før du begynder at arbejde på UPS'en.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?