990-5995E-004

Konfigurer indgangskontakter og udgangsrelæer

 1. Fra startskærmen vælges Settings (Indstillinger) > Advanced settings (Avancerede indstillinger) > Contacts and relays (Kontakter og relæer) .
 2. Aktivér eller deaktiver følgende funktioner:
  • External batt. breaker status (Ekstern batteriafbryderstatus)

  • Battery breaker trip (Batteriafbryderudløser)

  • Backfeed on bypass (Tilbagekobling på bypass)

  • External MBB status (Ekstern MBB-status)

 3. Tryk på den nedadgående pil, og indstil funktionen for hvert af de konfigurerbare udgangsrelæer. Vælg imellem:
  • Disable (Deaktiver)

  • Common alarm (Generel alarm)

  • In normal operation (I normal drift)

  • On battery (På batteri)

  • Static bypass (Statisk bypass)

  • Maintenance bypass (Vedligeholdelsesbypass)

  • Output overload (Udgang overbelastet)

  • Fan inoperable (Blæser ude af funktion)

  • Battery inoperable (Batteri ude af funktion)

  • Battery disconnected (Batteriet er frakoblet)

  • Battery voltage low (Batterispænding lav)

  • Input out of tol. (Indgang uden for tilladt afvigelse)

  • Input out of tol. (Indgang uden for tilladt afvigelse)

  • EPO active (EPO aktiv)

 4. Tryk på den nedadgående pil, og indstil funktionen for hver af de konfigurerbare indgangskontakter. Vælg imellem:
  • Disable (Deaktiver)

  • INV ON (VEKSELRETTER TIL)

  • INV OFF (VEKSELRETTER FRA)

  • Battery inoperable (Batteri ude af funktion)

  • Genset on (Generator til)

  • Custom alarm 3 (Brugerdefineret alarm 3)

  • Custom alarm 4 (Brugerdefineret alarm 4)

  • Disable ECO (Deaktiver ECO-tilstand)

  • Force INV OFF (Tving VEKSELRETTER FRA)

 5. Tryk på Save settings (Gem indstillinger).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?