990-5995E-004

Status-LED'er på kommunikationsgrænsefladen

60-80 kVA, 400 V UPS til interne batterier, set forfra

60-100 kVA 400 V/50 kVA 208 V UPS til eksterne batterier, set bagfra

120-160 kVA 400 V/60-80 kVA 208 V UPS til eksterne batterier, set forfra

200 kVA 400 V/100 kVA 208 V UPS til eksterne batterier, set forfra

LED Tilstand Beskrivelse
A. Unormalt Lyser rødt Der er en kritisk alarm
Slukket Der er ingen kritisk alarm
B. Alarm Lyser gult Der er en advarselsalarm
Slukket Der er ingen advarselsalarm
C. Normal Lyser grønt Normal tilstand
Blinker grønt Selvtestning i gang/UPS er parallel master
Slukket UPS er slukket
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?