990-5995E-004

Overfør et parallelsystem fra normaltilstand til vedligeholdelsesbypasstilstand

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
For at isolere UPS'erne fuldstændigt skal alle frakoblingsenheder installeret før indgangen på UPS'en (MIB, BIB og SIB) være i positionen OFF (åben).
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 1. Fra startskærmen vælges Control (Kontrol) > Inverter OFF (Vekselretter FRA) > Parallel OFF (Parallel FRA).

  Alle UPS'er skifter til statisk bypasstilstand.

 2. Drej Ext. MBB til positionen ON (lukket).

  Lasten forsynes nu via den eksterne vedligeholdesesbypass.

 3. Drej BB'erne på alle UPS'er til positionen OFF (åben).
 4. Drej MIB'er og BIB'er'erne på alle UPS'er til positionen OFF (åben), hvis muligt.
 5. Drej UIB'er og SSIB'er på alle UPS'er til positionen OFF (åben).
 6. Drej UOB'er på alle UPS'er og SIB'en til positionen OFF (åben).
FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
 • Vent mindst 5 minutter fra displayet er slukket, til du fjerner dækslet på UPS'en, så kondensatorerne kan blive helt afladt.
 • Kontrollér altid for farlig spænding på alle terminaler, før du begynder at arbejde på UPS'en.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?