990-5995E-004

Konfigurer displayindstillingerne

  1. Fra startskærmen vælges Settings (Indstillinger) > General settings (Generelle indstillinger) > Display settings (Displayindstillinger) .
  2. Angiv Display brightness (Lysstyrke på display) ved at vælge en værdi mellem 1 og 63.
  3. Angiv Backlight timeout (sec) (Timeout for baggrundslys i sek.) ved at vælge en værdi mellem 10 og 255.
  4. Tryk på Save settings (Gem indstillinger).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?