990-5995E-004

Konfigurer netværksindstillingerne

  1. Fra startskærmen vælges Settings (Indstillinger) > General settings (Generelle indstillinger) > Network (Netværk) .
  2. Angiv Device ID (Enheds-id) til kommunikation ved hjælp af pilene. Vælg mellem 1-255.
  3. Angiv Baud rate (Baud-hastighed) til kommunikation ved hjælp af pilene. Vælg mellem 2400, 4800, 9600, 14400 og 19200.
  4. Tryk på Save settings (Gem indstillinger).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?