990-5995E-004

Driftstilstande

Normal tilstand

UPS'en leverer strøm til den tilsluttede last via hovedforsyningen. UPS'en konverterer strøm fra hovedforsyningen til konditioneret strøm for den tilsluttede last, samtidig med at batterierne genoplades (normal- eller boost-ladning).

LED-status

Strømflow

Batteritilstand

UPS'en skifter til batteritilstand, hvis hovedforsyningen forsvinder. UPS'en forsyner den tilsluttede last fra de tilsluttede batterier i en begrænset periode. Når hovedforsyningen vender tilbage, skifter UPS'en tilbage til normal tilstand.

LED-status

Statisk bypasstilstand

UPS'en forsyner lasten med strøm fra bypasskilden. Hvis betingelserne for normal- eller batteritilstand ikke opfyldes, overføres lasten fra vekselretter- til bypasskilde uden afbrydelse i forsyningen af lasten.

LED-status

Strømflow

Vedligeholdelsesbypasstilstand

I vedligeholdelsesbypasstilstand sendes strøm fra hovedforsyningen via den eksterne MBB til lasten. Batteribackup er ikke tilgængelig i vedligeholdelsesbypasstilstand.

LED-status

Strømflow

ECO-tilstand

I ECO-tilstand er UPS'en konfigureret til at bruge statisk bypasstilstand som den foretrukne driftstilstand under foruddefinerede forhold. Vekselretteren er i standby i ECO-tilstand, og i tilfælde af at hovedforsyningen afbrydes, skifter UPS'en til batteritilstand, og lasten forsynes fra vekselretteren.

BEMÆRK: Denne tilstand er som standard deaktiveret. Kontakt Schneider Electric for at aktivere denne tilstand. Hvis ECO-tilstand er aktiveret, kan du ikke forlade denne driftstilstand ved hjælp af displayet. Her skal du også kontakte Schneider Electric for at få hjælp.

LED-status

Strømflow

Autostarttilstand

Når autostart er aktiveret, genstarter UPS'en automatisk vekselretter og bypass, når strømmen vender tilbage. Som standard er autostart aktiveret.

BEMÆRK: Hvis autostart er deaktiveret, starter vekselretter og bypass ikke automatisk igen, når strømmen vender tilbage.

Frekvensomformertilstand

I frekvensomformertilstand har UPS'en en stabil udgangsfrekvens (på 50 eller 60 Hz), og den statiske bypass-switch er ikke tilgængelig.

BEMÆRK
Risiko for skade på udstyret eller tab af last
I frekvensomformertilstand kan UPS'en ikke køre i statisk bypass- eller vedligeholdelsesbypasstilstand. Før du sætter UPS'en i frekvensomformertilstand, skal du kontakte en Schneider Electric-certificeret partner for at være sikker på, at
  • SSIB og MBB er i positionen OFF (åbnet) (Schneider Electric anbefaler på det kraftigste at låse disse med en hængelås fra Schneider Electric)
  • ingen kabler er forbundet med bypassterminalerne
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

LED-status

Strømflow

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?