990-5995E-004

Udskift en batteristreng

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Batterierne kan udgøre en risiko for elektrisk stød og høj kortslutningsstrøm. Der skal tages følgende forholdsregler ved arbejde med batterier
 • Fjern ure, ringe eller andre metalgenstande.
 • Anvend værktøj med isolerede håndtag.
 • Brug beskyttelsesbriller, -handsker og -støvler.
 • Læg ikke redskaber og metalgenstande oven på batterierne.
 • Drej batteriafbryderen (BB) til positionen OFF (åben), før proceduren startes.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
 • Eftersyn af batterierne skal udføres af eller overvåges af kvalificeret personale, der har kendskab til batterier og de nødvendige forholdsregler. Hold ikke-kvalificeret personale væk fra batterierne.
 • Bortskaf ikke batterierne ved at brænde dem, da de kan eksplodere.
 • Undlad at åbne, modificere eller ødelægge batterierne. Elektrolytudslip er skadeligt for hud og øjne. Det kan være giftigt.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
ADVARSEL
fare for skade på udstyret
 • Når du udskifter batterimoduler, skal du altid udskifte med det samme batterimodul og altid udskifte hele batteristrengen (fire batterimoduler).
 • På grund af kravene til genopladning må batterierne ikke opbevares i mere end seks måneder.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 1. Drej batteriafbryderen (BB) til positionen OFF (åben).
 2. Fjern pladen foran batterimodulerne.
 3. Afbryd forbindelsen til terminalerne på forsiden af batterimodulet.
 4. Fjern skruen fra batterimodulets håndtag, og løft håndtaget opad.
 5. Træk batterimodulet forsigtigt ud af åbningen.
 6. Gentag for alle batterimoduler i batteristrengen. En række er en batteristreng.
 7. Skub de nye batterimoduler ind i UPS'en.
 8. Sænk håndtagene på batterimodulerne, og fastgør dem til hylden med skruerne.
 9. Slut terminalerne til forsiden af batterimodulerne.
 10. Sæt pladen på igen foran batterimodulerne.
 11. Drej batteriafbryderen (BB) til positionen ON (lukket).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?