990-5995D-025

Ustawianie daty i godziny

  1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz opcję Settings (Ustawienia) > General settings (Ustawienia ogólne) > Date and time (Data i godzina) .
  2. Ustaw Date (datę) za pomocą klawiatury.
  3. Ustaw Time (godzinę) za pomocą klawiatury.
  4. Naciśnij przycisk Save settings (Zapisz ustawienia).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?