990-5995D-004

Overfør en enkelt UPS fra vedligeholdelsesbypasstilstand til normaltilstand

 1. Kontroller, at alle frakoblingsenheder undtagen MBB er i positionen OFF (åben).
 2. Drej SSIB til positionen ON (lukket).

  Displayet tændes, og startskærmen vises.

 3. Drej UOB til positionen ON (lukket).

  UPS'en starter i statisk bypasstilstand. Vent i ca. 20 sekunder, indtil bypass-LED'erne lyser gult.

 4. Drej UIB til positionen ON (lukket).

  Ensretteren starter op.

 5. Drej BB(erne) til positionen ON (lukket).
 6. Drej MBB til positionen OFF (åben).

  UPS'en skifter automatisk til normaltilstand.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?