990-5995E-004

Overfør en enkelt UPS fra vedligeholdelsesbypasstilstand til normaltilstand

 1. Kontroller, at alle frakoblingsenheder undtagen MBB er i positionen OFF (åben).
 2. Drej SSIB til positionen ON (lukket).

  Displayet tændes, og startskærmen vises.

 3. Drej enhedsudgangsafbryderen (UOB) til positionen ON (lukket). Vent i ca. 20 sekunder, indtil bypass-LED'erne lyser gult.

  UPS'en starter i statisk bypasstilstand.

 4. Drej enhedsindgangsafbryderen (UIB) til positionen ON (lukket).

  Ensretteren starter op.

 5. Drej batteriafbryder(ne) BB til positionen ON (lukket).
 6. Drej vedligeholdelsesbypassafbryderen (MBB) til positionen OFF (åben).

  UPS'en skifter automatisk til normaltilstand.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?