990-5995E-004

EPO

Brug kun EPO-knappen i nødstilfælde.

Det kan konfigureres, hvad UPS'en skal gøre, når EPO-knappen aktiveres:

  • deaktivere ensretter, vekselretter, oplader og statisk bypass og stoppe med at forsyne lasten med det samme eller

  • overføre til statisk bypasstilstand og stadig forsyne lasten.

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
UPS'ens styrekredsløb vil være aktivt, efter at EPO-knappen er aktiveret, hvis strømforsyning er tilgængelig.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?