990-5995E-004

Standardindstillinger

Indstilling Standardværdi Tilgængelige indstillinger
UPS til eksterne batterier UPS'er til interne batterier
Display brightness (Lysstyrke på display) 63 63 1-63
Backlight timeout (sec) (Timeout for baggrundslys i sek.) 60 60 10-255
Device ID (Enheds-id) 1 1 1-255
Baud rate (Baud-hastighed) 9600 9600 2400, 4800, 9600, 14400, 19200
Password timeout (minutes) (Adgangskodetimeout i minutter) 3 3 0-120
Date (Dato) 2015-01-01 2015-01-01  
Time (Tid) 00:00:00 00:00:00  
Operation mode (Driftstilstand) Single mode (Enkelt tilstand) Single mode (Enkelt tilstand) Single mode (Enkelt tilstand), ECO mode (ECO-tilstand), Parallel mode (Parallel-tilstand), Parallel ECO mode (Parallel ECO-tilstand)
Autostart Enable (Aktivér) Enable (Aktivér) Enable (Aktivér), Disable (Deaktiver)
Self-aging load rate (%) (Selvtestende lastniveau i %) 60 60 18-100
Frequency converter mode (Frekvensomformertilstand) Disable (Deaktiver) Disable (Deaktiver) Disable (Deaktiver), Enable (Aktivér)
LBS operation (LBS-drift) LBS disabled (LBS deaktiveret) LBS disabled (LBS deaktiveret) LBS disabled (LBS deaktiveret), LBS master, LBS slave
Transfer delay (sec) (Overførselsforsinkelse i sek.) 1 1 0- 20
Par. transfer delay (sec) (Parallel overførselsforsinkelse i sek.) 10 10 0 -200
EPO transfers to bypass (EPO-overførsel til bypass) Disable (Deaktiver) Disable (Deaktiver) Disable (Deaktiver), Enable (Aktivér)
Output frequency (Hz) (Udgangsfrekvens i Hz) 50 50 50, 60
Output voltage (V) (Udgangsspænding i V) 400 400 200, 208, 220, 380, 400, 415
Output volt. compensation (%) (Udgangsspændingskompensation i %) 0,0 0,0 -5,0, -4,5, -4,0, -3,5, -3,0, -2,5, -2,0, -1,5, -1,0, -0,5, 0,0, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0
Min. bypass RMS voltage (V) (Minimumm bypass RMS spænding i V) -10 -10 -10, -15, -20, -30
Max. bypass RMS voltage (V) (Maksimum bypass RMS spænding i V) 10 10 10, 15, 20, 25
Bypass frequency range (%) (Bypassfrekvensinterval i %) 10 10 1, 2, 4, 5, 10
Output slew rate (Hz/sec) (Udgangs slew rate i Hz/sek.) 0.5 0.5 0,5-2,0
Use bypass ON with overheated SCR (Brug bypass med overophedet SCR) Disable (Deaktiver) Disable (Deaktiver) Disable (Deaktiver), Enable (Aktivér)
Allowed transfers to bypass (Tilladte overførsler til bypass) 10 10 3-10
Parallel ID (Parallel-id) 1 1 1-6
Number of parallel UPSs (Antal parallelle UPS'er) 2 2 2-6
Number of par. redundant UPSs (Antal parallelle redundante UPS'er) 0 0 0, 1, 2,3, 4, 5
Number of battery strings (Antal batteristrenge) 1 3 1-32
Battery blocks per string (Batteriblokke pr. streng) 32 40 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
Battery block capacity (Ah) (Batteriblokkapacitet i Ah) 7 7 7-2000
Periodic boost charge (M) (Periodisk Boost-ladning i måneder) 0 0 0-24
Maximum charge current (Maksimal ladestrøm) 0,1 0,1 0,05-0,15
Float voltage (V) (Flydespænding i V) 2,25 2,25 2,20-2,29
Boost voltage (V) (Boost-spænding i V) 2,30 2,30 2,30-2,40
Boost charge duration (minutes) (Varighed af Boost-ladning i minutter): 240 240 0-999
Float temp. compensation (Temperaturkompensation for flydeladning) 0,000 0,000 0,000-0,007
Boost charge (Boost-ladning) Disable (Deaktiver) Disable (Deaktiver) Enable (Aktivér), Disable (Deaktiver)
Alarm for no battery connected (Alarm for intet batteri tilsluttet) Enable (Aktivér) Enable (Aktivér) Enable (Aktivér), Disable (Deaktiver)
Common battery bank (Delt batteribank) No (Nej) No (Nej) Yes (Ja), No (Nej)
External batt. breaker status (Ekstern batteriafbryderstatus) Enable (Aktivér) Enable (Aktivér) Disable (Deaktiver), Enable (Aktivér)
Battery breaker trip (Batteriafbryderudløser) Enable (Aktivér) Enable (Aktivér) Disable (Deaktiver), Enable (Aktivér)
Backfeed on bypass (Tilbagekobling på bypass) Enable (Aktivér) Enable (Aktivér) Disable (Deaktiver), Enable (Aktivér)
External MBB status (Ekstern MBB-status) Disable (Deaktiver) Disable (Deaktiver) Disable (Deaktiver), Enable (Aktivér)
OUT 01 (UD 01) Disable (Deaktiver) Disable (Deaktiver) Disable (Deaktiver), Common alarm (Fælles alarm), In normal operation (I normal drift), On battery (På batteri), Static bypass (Statisk bypass), Maintenance bypass (Vedligeholdelsesbypass), Output overload (Udgang overbelastet), Fan inoperable (Blæser ude af funktion), Battery inoperable (Batteri ude af funktion), Battery disconnected (Batteri ikke tilsluttet), Battery voltage low (Batterispænding lav), Input out of tol. (Indgang uden for tilladt afvigelse), Bypass out of tol. (Bypass uden for tilladt afvigelse), EPO active (EPO aktiv)
OUT 02 (UD 02) Disable (Deaktiver) Disable (Deaktiver)
OUT 03 (UD 03) Disable (Deaktiver) Disable (Deaktiver)
OUT 04 (UD 04) Disable (Deaktiver) Disable (Deaktiver)
IN 01 Disable (Deaktiver) Disable (Deaktiver) Disable (Deaktiver), INV ON (Vekselretter TIL), INV OFF (Vekselretter FRA), Battery inoperable (Batteri ude af funktion), Genset on (Generator til), Custom alarm 3 (Brugerdefineret alarm 3), Custom alarm 4 (Brugerdefineret alarm 4), Disable ECO (Deaktiver ECO), Force INV OFF (Tving Vekselretter FRA)
IN 02 Disable (Deaktiver) Disable (Deaktiver)
IN 03 Disable (Deaktiver) Disable (Deaktiver)
IN 04 Disable (Deaktiver) Disable (Deaktiver)
Self-test settings (Selvtestindstillinger) Disable auto self-test (Deaktiver automatisk selvtest) Disable auto self-test (Deaktiver automatisk selvtest)

Disable auto self-test (Deaktiver automatisk selvtest), self-test every month (selvtest hver måned), self-test every day (selvtest hver dag)

Self-test every (Selvtest hver) 0 Day 0 hour 0 minute (0 dag 0 time 0 minut) 0 Day 0 hour 0 minute (0 dag 0 time 0 minut)  
Self-test type (Selvtest-type) Customize (Tilpas) Customize (Tilpas)

10 seconds (10 sekunder), 10 minutes (10 minutter), EOD, -10%, Customize (Tilpas)

Air filter check (months) (Luftfilterkontrol i måneder) 3 3 0, 3, 4, 5, 12
Air filter counter (days) (Luftfiltertæller i dage) 0 0  
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?