990-5995E-004

LED-statusindikatorer

LED Tilstand Beskrivelse
ALARM (ALARM) Lyser rødt Kritisk alarm
Blinker rødt Advarselsalarm
Slukket Ingen alarmtilstand
BYPASS (BYPASS) Lyser gult Lasten forsynes af bypasskilden
Blinker gult Der er en alarmtilstand på bypasskilden
Slukket Lasten forsynes ikke af bypasskilden
BATTERY (BATTERI) Lyser gult Lasten forsynes af batterikilden
Blinker gult Batterikilden er ikke tilgængelig
Slukket Lasten forsynes ikke af batterikilden
INVERTER (VEKSELRETTER) Lyser grønt Vekselretter tændt
Slukket Vekselretter slukket
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?