990-5995E-004

Konfigurer udgangsindstillingerne

BEMÆRK
fare for skade på udstyret
Kun uddannet personale, der har gennemført den nødvendige træning, må foretage ændringer i UPS-systemparametrene.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
  1. Fra startskærmen vælges Settings (Indstillinger) > Advanced settings (Avancerede indstillinger) > Output settings (Udgangsindstillinger) .
  2. Angiv Output frequency (Hz) (Udgangsfrekvens i Hz). Vælg mellem 50 og 60 Hz.
  3. Angiv Output voltage (V) (Udgangsspænding i V). Vælg mellem 200, 208, 220, 380, 400 og 415 V.
  4. Angiv Output voltage compensation (%) (Kompensation for udgangsspænding i %). Vælg en værdi mellem –5 og 5.
  5. Tryk på Save settings (Gem indstillinger).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?