990-5995E-004

Isoler en enkelt UPS fra parallelsystemet

Følg denne procedure, hvis du vil slukke én af UPS'erne i et aktivt parallelsystem.

BEMÆRK: Før du begynder på proceduren, skal du sikre, at de resterende UPS'er kan forsyne lasten.
  1. Drej SSIB på UPS'en til positionen OFF (åben).
  2. Fra startskærmen vælges Control (Kontrol) > Inverter OFF (Vekselretter FRA) > Single OFF (Enkelt FRA).
  3. Drej BB'erne på UPS'en til positionen OFF (åben).
  4. Drej MIB'en på UPS'en til positionen OFF (åben).
  5. Drej BIB'en på UPS'en til positionen OFF (åben).
  6. Drej Ext. UOB'en på UPS'en til positionen OFF (åben).
FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
  • Vent mindst 5 minutter fra displayet er slukket, til du fjerner dækslet på UPS'en, så kondensatorerne kan blive helt afladt.
  • Kontrollér altid for farlig spænding på alle terminaler, før du begynder at arbejde på UPS'en.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?