990-5995E-025

Ustawianie języka wyświetlacza

  1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz opcję Settings (Ustawienia) > General settings (Ustawienia ogólne) > Language settings (Ustawienia języka) .
  2. Wybierz preferowany język.
  3. Naciśnij przycisk Save settings (Zapisz ustawienia).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?