990-5995E-004

Oversigt over parallelsystem

MIB Hovedforsyningsafbryder
BIB Bypassforsyningsafbryder
UIB Enhedsindgangsafbryder
SSIB Indgangsafbryder til den statiske switch
UOB Enhedsudgangsafbryder
Ekst. UOB Ekstern enhedsudgangsafbryder
MBB Vedligeholdelsesbypassafbryder
Ekst. MBB Ekstern vedligeholdelsesbypassafbryder
SIB Systemisoleringsafbryder
BB Batteriafbryder
BEMÆRK: I parallelsystemer med en ekstern vedligeholdelsesbypassafbryder (Ext. MBB) skal vedligeholdelsesbypassafbryderne/kontakter (MBB) aflåses i åben (slukket) position.

UPS'er til eksterne batterier

UPS'er til interne batterier

Bypass-stiernes impedans skal kontrolleres i et parallelt UPS-system. Ved bypassdrift bestemmes den parallelle lastfordeling af impedansen for den samlede bypass-sti, der omfatter kabler, afbrydertavle, statisk switch og kabelformation.

BEMÆRK
Fare for skade på udstyret
For at sikre korrekt lastdeling i bypassdrift i et parallelsystem gælder følgende anbefalinger:
  • Bypass-kablerne skal have samme længde for alle UPS'er.
  • Udgangskablerne skal have samme længde for alle UPS'er.
  • Indgangskablerne skal have samme længde for alle UPS'er i et system med én forsyningskilde.
  • Anbefalingerne for kabelformation skal følges.
  • Reaktansen for busbarudformningen i bypass-/indgangs- og udgangsafbrydertavlen skal være den samme for alle UPS'er.
Hvis ovenstående anbefalinger ikke følges, kan det resultere i ujævn lastfordeling i bypass og overbelastning af de enkelte UPS'er.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?