990-5995E-025

Zmiana hasła wyświetlacza

  1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz opcję Settings (Ustawienia) > General settings (Ustawienia ogólne) > Password settings (Ustawienia hasła) .
  2. Wpisz Old password (Stare hasło).
  3. Wpisz New password (Nowe hasło) oraz Confirm new password (Powtórz nowe hasło).
  4. Ustaw czas w minutach przed automatycznym wylogowaniem z wyświetlacza wskutek braku aktywności. Wybierz wartość od 0 do 120.
  5. Naciśnij przycisk Save settings (Zapisz ustawienia).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?