990-5995E-025

Usuń alarm

  1. Wybierz opcję Control (Sterowanie) > Clear Alarm(s) (Usuń alarmy) , aby wyczyścić listę alarmów.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?