990-5995E-025

Konfiguracja ustawień wyświetlacza

  1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz opcję Settings (Ustawienia) > General settings (Ustawienia ogólne) > Display settings (Ustawienia wyświetlacza) .
  2. Ustaw Display brightness (Jasność wyświetlacza), wybierając wartość od 1 do 63.
  3. Ustaw Backlight timeout (sec) (Limit czasu podświetlania – sek.), wybierając wartość od 10 do 255.
  4. Naciśnij przycisk Save settings (Zapisz ustawienia).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?