990-5995E-025

Wyświetlanie historii zdarzeń

  1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz opcję Alarm(s) (Alarmy) > Dziennik zdarzeń .
  2. Listę zdarzeń można przeglądać za pomocą strzałek.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?