990-5995D-025

Diody LED statusu na interfejsie komunikacyjnym

Widok z przodu zasilacza UPS 60-80 kVA 400 V dla baterii wewnętrznych

Widok z tyłu zasilacza UPS 60-100 kVA 400 V/50 kVA 208 V dla baterii zewnętrznych

Widok z przodu zasilacza UPS 120-160 kVA 400 V/60-80 kVA 208 V dla baterii zewnętrznych

Widok z przodu zasilacza UPS 200 kVA 400 V/100 kVA 208 V dla baterii zewnętrznych

LED Status Opis
A. Stan nieprawidłowy Czerwony (ciągły) Obecność alarmu krytycznego
Wył. Brak krytycznych alarmów
B. Alarm Żółty (ciągły) Obecność alarmu ostrzegawczego
Wył. Brak alarmów ostrzegawczych
C. Stan normalny Zielony (ciągły) Stan normalny
Migające zielone światło Samotestowanie w toku / zasilacz UPS jest nadrzędny w pracy równoległej
Wył. Zasilacz UPS jest wyłączony
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?