990-5995D-025

Przełączanie pojedynczego zasilacza UPS z trybu normalnego do trybu obejścia serwisowego

  1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz opcję Control (Sterowanie) > Inverter OFF (Falownik WYŁ.) .
  2. Przełącz wyłącznik MBB do pozycji WŁ. (zamkniętej).

    Obciążenie jest teraz dostarczane przez zewnętrzne obejście serwisowe.

  3. Przełącz wyłączniki BB do pozycji WYŁ. (otwartej).
  4. Przełącz wyłącznik UIB do pozycji WYŁ. (otwartej).
  5. Przełącz wyłącznik SSIB do pozycji WYŁ. (otwartej).
  6. Przełącz wyłącznik UOB do pozycji WYŁ. (otwartej).
NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
  • Poczekaj przynajmniej 5 minut przed zdjęciem osłony zasilacza UPS po wyłączeniu się wyświetlacza, by całkowicie spadło napięcie kondensatorów.
  • Przed pracą na zasilaczu UPS należy zawsze zmierzyć niebezpieczne napięcia na wszystkich zaciskach.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?